Prawo11 października, 2023

Wrześniowe zmiany w prawie - Monika Sewastianowicz

Doprecyzowanie przepisów o ocenianiu nauczycieli i przywrócenie im prawa do wcześniejszej emerytury, jednorazowy dodatek na Dzień Edukacji Narodowej oraz laptopy dla każdego czwartoklasisty – to najważniejsze nowości na początek roku szkolnego 2023/2024.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/9

W chwili gdy zamykaliśmy ten numer „Dyrektora Szkoły”, ustawie z 28.07.2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw brakowało już tylko podpisu prezydenta Jeśli Andrzej Duda ją zaaprobuje, większość przepisów wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli na przełomie sierpnia i września.

Jedną z kwestii najważniejszych dla nauczycieli jest częściowe przywrócenie od 1.09.2024 r. prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Po reformie z 1999 r. z tego prawa mogły skorzystać tylko osoby, które osiągnęły określony staż pracy (30 lat, w tym 20 jako nauczyciel) do 2008 r. Reszta przechodziła na emeryturę na zasadach ogólnych, czyli kobiety po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Zmian w tej materii od dawna domagały się nauczycielskie związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, więc w grudniu 2022 r. resort edukacji obiecał, że częściowo się do tych postulatów przychyli, ponieważ przez niż demograficzny nauczycieli czekają masowe zwolnienia.

Lipcowa nowelizacja dodała więc do ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984) – dalej KN – art. 88a uzależniający prawo do wcześniejszej emerytury od:
a) posiadania okresu składkowego wynoszącego co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć (zaliczany będzie także okres skierowania do pracy za granicą);
b) rozpoczęcia wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela przed 1.01.1999 r.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top