Prawo04 sierpnia, 2021

Udostępnianie informacji publicznej - Marta Chrabąszcz

Dyrektor szkoły jako dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępniania. W jaki sposób prawidłowo postępować, kiedy do szkoły wpłynie wniosek o udostępnienie informacji publicznej? W niniejszym artykule na podstawie analizy przykładowego wniosku przedstawiam właściwy sposób działania dyrektora.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/7

Ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) – dalej u.d.i.p. – zagwarantowała obywatelom realizację konstytucyjnego prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Również dyrektor szkoły jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej w rozumieniu art. 4 u.d.i.p., ponieważ wykonuje zadania publiczne i dysponuje majątkiem publicznym.

W jaki sposób prawidłowo postępować, kiedy do szkoły wpłynie wniosek o udostępnienie informacji publicznej? Okazuje się, że prosta z pozoru sprawa może nastręczać wielu trudności, a jej rozstrzygnięcie czasem zapada w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Dlatego na konkretnych przykładach przedstawiam prawidłowy sposób postępowania z takim wnioskiem, by uniknąć niepotrzebnych sporów, wypełnić prawo każdego do otrzymania informacji i nie narazić się na zarzut bezczynności.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top