Prawo10 stycznia, 2024

Trening asertywności - Małgorzata Pomianowska

Jedną z kluczowych umiejętności, dzięki której jesteśmy w stanie budować zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi, postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami i wartościami, razić sobie z codziennymi wyzwaniami oraz realizować cele i marzenia, jest asertywność. Dlatego kształtowanie u uczniów asertywnej postawy należy do ważnych zadań szkoły.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/1

Na postawę asertywną składa się wiele kompetencji, które pozwalają na skuteczne wyrażanie potrzeb, opinii i uczuć przy jednoczesnym poszanowaniu praw i potrzeb innych. To m.in.:
- komunikacja (werbalna i pozawerbalna), umiejętność jasnego, zrozumiałego dla innych wyrażania myśli i uczuć;
- świadomość własnych granic psychologicznych i ich ochrona w relacjach z innymi;
- rozumienie perspektywy innych osób nawet w sytuacjach konfliktowych;
- otwarte wyrażanie uczuć, zdolność do ich kontrolowania;
- radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi, w tym umiejętność poszukiwania rozwiązań, które uwzględniają potrzeby obu stron;
- poczucie własnej wartości i pewności siebie, świadomość swoich wartości, poglądów, celów, potrzeb, marzeń, mocnych i słabych stron;
- otwartość na konstruktywną krytykę, umiejętność obrony swoich poglądów z poszanowaniem poglądów innych;
- umiejętność utrzymania spokoju w trudnych sytuacjach, znajomość i stosowanie technik relaksacyjnych w celu redukcji napięcia.

Wprowadzeniem do tematu asertywności może być rozmowa na temat granic psychologicznych człowieka i wyjaśnienie, że chronią one nas i innych przed fizycznym lub emocjonalnym zranieniem. Nauka o granicach uczy dzieci szacunku do siebie i ludzi.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top