Prawo17 maja, 2024

Sztuka zdobywania funduszy - Emil Błaszkowski, Danuta Elsner

Rozwój szkoły zależy od wielu zmiennych. Jedną z istotnych jest skuteczne zabieganie o dodatkowe środki finansowe na realizację inwestycji oraz innowacyjnych przedsięwzięć. Jak to robić, podpowiada Emil Błaszkowski, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/5

Placówka jest jedyną w północnej części województwa lubuskiego samodzielną szkołą specjalną niewłączoną w struktury specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub innej instytucji. Działa od 75 lat. Zajmuje dwa piętrowe budynki otoczone dużym terenem zielonym. W 44 oddziałach uczy się 220 uczniów, a niektórzy poruszają się na wózkach inwalidzkich. Do 2020 r. w szkole nie było windy, więc nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi wnosili dzieci z wózkami do sal lekcyjnych zlokalizowanych na piętrze. Zmęczeni tą sytuacją postanowiliśmy postarać się o pieniądze na budowę windy. Był to pierwszy milowy krok w uczeniu się pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój placówki.

Zaczęło się od roboczej wizyty w naszej szkole wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego. Zobaczywszy, z jakim poświęceniem personelu uczniowie są wnoszeni po schodach, wsparła starania na rzecz budowy windy – przekonała do tego prezydenta miasta i radnych, dzięki czemu w budżecie została zapewniona część potrzebnych pieniędzy. O resztę dofinansowania złożyliśmy wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Zielonej Górze. Dla mnie jako dyrektora był to chrzest bojowy, bo wniosek trzeba było napisać z użyciem technicznej terminologii, co okazało się sporym wyzwaniem. Sprostałem mu dzięki pomocy pracowników ROPS. W efekcie z tej instytucji placówka otrzymała 50% dofinansowania. Budowa windy trwała rok i polegała m.in. na „doklejeniu” jej szybu do jednego z budynków. Pierwszy sukces bardzo ucieszył personel naszej szkoły i sprawił, że zapragnęliśmy kolejnych.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top