Prawo11 października, 2023

Standardy ochrony małoletnich - Monika Sewastianowicz

Szkoły, przedszkola i inne instytucje związane z kształceniem lub opieką nad dziećmi zostały objęte nowym obowiązkiem – będą musiały opracować standardy ochrony małoletnich przed przemocą obejmujące: weryfikację personelu pod kątem przestępstw seksualnych i związanych z przemocą na szkodę dzieci, a także opracowanie i przestrzeganie kodeksu bezpiecznych relacji personel – dziecko.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/9

Obowiązek ten nałożyła ustawa z 13.07.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która w chwili gdy zamykaliśmy ten numer „Dyrektora Szkoły” została przekazana do podpisu prezydenta. Jej projekt do Sejmu wnieśli posłowie Suwerennej Polski po tragicznej śmierci ośmioletniego Kamila z Częstochowy (stąd funkcjonujące w mediach określenie „lex Kamilek”), a poparło wiele organizacji pozarządowych, które od wielu lat apelowały o wzmocnienie ochrony dziecka przed przemocą.

Sądy i służby powołane do ochrony dzieci przed nadużyciami i przemocą mają być lepiej dostosowane do potrzeb małoletnich. Jedna ze zmian polega na tym, że przed sądem reprezentować ich będzie nie kurator, lecz reprezentant dziecka. Zdaniem autorów projektu takie określenie lepiej oddaje istotę sprawowanej w postępowaniu funkcji, zniknie też problem nagminnego mylenia w postępowaniu kuratora z kuratorem sądowym.

Drugą istotną zmianą jest zwolnienie reprezentanta dziecka z obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli w grę wchodzi przesłanka zagrożenia dobra małoletniego, co ma umożliwić powiadomienie odpowiednich służb o tym, że np. padł on ofiarą przemocy lub jest zaniedbywany przez rodziców [zmieniany art. 992 § 4 ustawy z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.) – dalej k.r.o.]. Nad działalnością reprezentanta dziecka będzie czuwał sąd opiekuńczy mający prawo zobowiązać tę osobę do przedstawienia dokumentów związanych z prowadzoną działalnością. Reprezentant ma też nie rzadziej niż co dwa miesiące składać sprawozdania.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top