Prawo17 maja, 2024

Savoir-vivre dla elit zawodowych - Marida Zoń, Danuta Elsner

Przygotowanie młodzieży do tworzenia w przyszłości zawodowych kontaktów z klientami zgodnych z zasadami dobrego zachowania jest celem innowacji pedagogicznej „Savoir-vivre dla elit zawodowych” prowadzonej w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu. Proces jej wdrażania omawia dyrektorka Marida Zoń.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/5

Kształcący 860 uczniów zespół składa się z technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Innowację rozpoczęto w roku szkolnym 2021/2022 i stopniowo przystępuje do niej coraz więcej klas. Proces wdrażania obejmował następujące etapy:
1. Nawiązanie kontaktu z dwiema organizacjami pozarządowymi promującymi zasady dobrego zachowania.
2. Zorganizowanie za ich pośrednictwem cyklu szkoleń na ten temat dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów.
3. Wprowadzenie zasad dobrego zachowania do treści godzin wychowawczych.
4. Opracowanie we współpracy z wychowawcami klasowych „Etykietników”, czyli zbiorów zasad dobrego zachowania, najpierw przez uczniów klas I, a potem kolejnych roczników.
5. Powiązanie tematyki szkolnych akademii i konkursów z tematem innowacji.
6. Gromadzenie przez nauczycieli materiałów zebranych i opracowanych w trakcie działań innowacyjnych oraz dzielenie się nimi z członkami grona pedagogicznego za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Zasady dobrego zachowania omawia szereg publikacji. Dotyczą różnych sytuacji życiowych, zawodowych, towarzyskich. Odnoszą się do wszystkich bądź wybranych grup, np. dam, dżentelmenów, biznesmenów, dyplomatów, przedszkolaków, uczniów. Dotyczą zachowania się w budynkach użyteczności publicznej, środkach lokomocji, na drodze, w internecie, w mowie i piśmie, w tym korespondencji elektronicznej. Pokazują, jak drzewiej bywało i jak powinno być obecnie. Uczą, jak poprawnie postępować na co dzień i od święta.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top