Prawo05 kwietnia, 2024

Przebudowa edukacji w XXI wieku - Bolesław Niemierko

Edukacja wkracza w okres przemian. Przyczyną tego jest zarówno wielki postęp technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i dojrzewanie społeczeństwa do demokracji. Przyjrzymy się tym przemianom w cyklu artykułów pod hasłem „Przebudowa edukacji w XXI wieku”, a zaczniemy od przypomnienia warunków, w jakich się teraz rozwijamy, i od rosnącej roli motywacji do uczenia się.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/4

Rewolucja cyfrowa, która się obecnie dokonuje, jest szybkim upowszechnianiem się elektronicznego przekazu informacji. Objęła całe środowisko społeczne: usługi, media, nauki ścisłe i humanistyczne, edukację, sztuki piękne i kontakty osobiste. Mocno wzrosła dostępna uczniom i nauczycielom przestrzeń psychiczna, w której wybierają własne pola i ścieżki, jeśli system dydaktyczny im na to pozwala.

Technologie informacyjno-komunikacyjne dają silne wsparcie uczeniu się. Ułatwiają dostęp do wielkich baz danych, porządkują zasoby wiadomości i umiejętności ucznia, ilustrują jego wypowiedzi i coraz częściej zapewniają mu partnera w postaci sztucznej inteligencji. Gdy uznamy, że demokracja polega po pierwsze na poszanowaniu różnorodności i po drugie, na uzgodnionych decyzjach większości, to społeczne znaczenie TIK wzrośnie, bo mogą wdrażać do porównywania poglądów, a ich zastosowanie może kończyć się wspólnym stanowiskiem użytkowników określonej sieci.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top