Prawo04 sierpnia, 2021

Prezentacja w pracy dyrektora - Małgorzata Nowak

W artykule Efektywna prezentacja („Dyrektor Szkoły” 2021/6) Maciej Frasunkiewicz opisał szczegółowo narzędzia do tworzenia prezentacji multimedialnych, wymienił też często popełniane błędy. Ja natomiast omawiam cele, przygotowanie i cechy profesjonalnej prezentacji oraz wskazuję sytuacje, w których jej wykorzystanie jest istotne.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/7

Sztuka prezentacji wchodzi w zakres pożądanych kompetencji komunikacyjnych dyrektora. W szerszym znaczeniu prezentacja to synonim publicznego wystąpienia, w węższym oznacza przekaz elektroniczny z możliwością odtwarzania, potocznie to pokaz slajdów. W artykule terminu tego używam w znaczeniu prezentacji multimedialnej, czyli pokazu lub wykładu prowadzonego z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk, animacje i filmy. Głównym jej zadaniem jest przekazanie w atrakcyjny i dynamiczny sposób dużej ilości informacji (https://e-pasje.pl/prezentacja-multimedialna-co-to-jest-jak-zrobic-prezentacje-multimedialna/).

Profesor Gabriel Łasiński, autor Sztuki prezentacji, uznaje prezentację, czyli planowany i systematyczny sposób oddziaływania na określoną grupę w sposób bezpośredni, za jedną z najważniejszych form komunikowania. Wystąpienia z wykorzystaniem profesjonalnej prezentacji pozwalają osiągać cele publiczne (jawne), są też szansą na realizację celów osobistych (ukrytych).

Cele publiczne/merytoryczne to (Poznań 2000, s. 63–65):
- przekazanie informacji,
- uświadomienie problemu,
- przekonanie do podjęcia decyzji,
- motywowanie do działania,
- pobudzenie do refleksji.
Natomiast celami autoprezentacyjnymi są:
- wzbudzenie zainteresowania,
- osiągnięcie akceptacji,
- zdobycie uznania,
- potwierdzenie kompetencji.

Warto pamiętać, że bez względu na okoliczności, cele, treść i formę prezentacji osoba występująca (dyrektor, nauczyciel, uczeń) identyfikowana jest z organizacją, którą reprezentuje, czyli wpływa na wizerunek osobisty i placówki.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top