Prawo08 grudnia, 2017

Prawidłowy JPK: 3 praktyczne wskazówki

Szanowni Państwo, w związku z częstymi pytaniami naszych Klientów, pragniemy przekazać 3 ważne informacje dot. obowiązku przekazania pliku JPK_VAT (3):

1. Właściwym miejscem do przygotowania pliku JPK_VAT jest program księgowy, w którym prowadzona jest ewidencja VAT (bezpośrednio w kancelarii lub za pośrednictwem biura rachunkowego).
Dane zawarte w pliku JPK_VAT (3) muszą dokładnie odpowiadać danym wprowadzonym do ewidencji VAT. Dlatego każda faktura VAT wystawiona w programie Kancelaria Prawna, powinna zostać wprowadzona do ewidencji VAT w programie księgowym, co oznacza, że obowiązek przygotowania pliku JPK_VAT (3) spoczywa po stronie księgowości.

2. Faktury, które Państwo wystawiają w systemie Kancelaria Prawna, mogą być księgowane na dwa sposoby: ręcznie (to jest przez przekazanie do biura rachunkowego wszystkich wystawionych faktur i ich ręczne księgowanie przez biuro rachunkowe) lub przy wykorzystaniu automatycznego księgowania. Nasz system posiada szereg funkcji eksportu wystawionych faktur w postaci pliku CSV i XML - opcje te dostępne są na liście faktur.

W celu automatycznego księgowania wystawionych faktur, system Kancelaria Prawna wkrótce będzie miał możliwość generowania pliku JPK_VAT (3). 

WAŻNE! Prosimy o sprawdzenie, czy program księgowy używany w kancelarii lub w biurze rachunkowym posiada funkcję importu danych z zewnętrznych programów.

3. Zdarza się, że w programie księgowym do ewidencji VAT wprowadzane są tylko faktury zakupów, co znacznie utrudnia wygenerowanie pliku JPK_VAT (3). W związku z tym informujemy o możliwości skorzystania z narzędzi, które pozwalają scalać pliki JPK_VAT (3). Możliwe jest zatem wygenerowanie pliku JPK_VAT (3) z programu Kancelaria Prawna oraz wygenerowanie pliku z zakupami w programie księgowym i następnie scalenie przez biuro rachunkowe tych plików przy użyciu dodatkowego oprogramowania pozostającego w gestii poszczególnych biur rachunkowych.

Więcej informacji na temat JPK znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk

Z wyrazami szacunku
Zespół Systemu Kancelaria Prawna

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top