Prawo24 maja, 2022

Pomoc w kryzysie - Tomasz Garstka

Dyrektor szkoły stanął przed koniecznością stworzenia możliwie najlepszych warunków dla uczniów przybyłych z Ukrainy, a jednocześnie zadbania o wszystkie grupy tworzące społeczność szkolną. W tej lekcji dzielę się z Państwem wiedzą, która pomoże poradzić sobie z tym zadaniem oraz proponuję ćwiczenia do wykorzystania w pracy z nauczycielami, np. podczas szkoleniowej rady pedagogicznej.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/5

Rosyjski atak na Ukrainę spowodował największy kryzys uchodźczy od II wojny światowej. W jego wyniku mamy do czynienia z wieloma zjawiskami o niespotykanych dotąd rozmiarach. Z jednej strony są to: poczucie niepewności, zagrożenia, lęku o przyszłość, z którymi mierzy się wiele dzieci i dorosłych, w tym również uczniów, rodziców i nauczycieli pochodzących zarówno z zaatakowanej Ukrainy, jak i Rosji oraz Białorusi, sojusznika agresora. Z drugiej to nadzwyczajny, oddolny ruch solidarności, pomocy i wsparcia dla uchodźców wojennych, które mogą z czasem skutkować poczuciem wyczerpania sił, środków oraz możliwości.

Sytuacja kryzysu uchodźczego i humanitarnego wiąże się z silną frustracją (niezaspokojeniem) wielu ważnych potrzeb psychicznych, m.in. bezpieczeństwa, przynależności, poczucia sprawstwa i kontroli nad własnym życiem. W ogarnięciu złożoności tego zjawiska pomoże nam „bukiet potrzeb” złożony z czterech czterolistnych kwiatów, których każdy płatek obrazuje zbiór potrzeb jednej grupy tworzącej społeczność szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz administracyjnych i technicznych pracowników szkoły.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top