Prawo16 stycznia, 2020

Podróże służbowe nauczycieli - Barbara Tomaszewska

W niniejszym artykule wskazuję podstawowe zasady obliczania zwrotu za podróż służbową oraz związane z tym rozliczenia z tytułu składek i podatku przychodu uzyskiwanego przez pracownika. Omawiane zagadnienia obrazuję praktycznymi przykładami.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/1

Podróż służbowa odbywana jest poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, bądź poza stałym miejscem pracy, na polecenie pracodawcy i w celu wykonania określonego przez niego zadania – wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie. Podróż służbowa ma charakter incydentalny, tymczasowy i krótkotrwały. Zadanie służbowe wyznaczone poleceniem takiej podróży musi się mieścić w uzgodnionym rodzaju pracy pracownika [chyba że z uzasadnionych potrzeb pracodawca powierzył mu na okres nie dłuższy niż trzy miesiące inną odpowiadającą jego kwalifikacjom pracę i nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia (art. 42 § 4 k.p.)].
W przypadku nauczycieli podróże służbowe najczęściej związane są z udziałem w szkoleniach, konferencjach oraz wyjazdach z uczniami i wychowankami.
Przykład:
Nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne dojeżdża do ucznia mieszkającego we wsi oddalonej o ok. 30 km od szkoły (czyli stałego miejsca pracy nauczyciela i siedziby jego pracodawcy). Robi to na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły polecenia wyjazdu służbowego, zawierającego opis zadania oraz termin i miejsce jego realizacji. Nauczycielowi temu przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top