Prawo19 lutego, 2022

Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela - Bogdan Bugdalski

Pomimo zapowiedzi ministra edukacji Przemysława Czarnka na początku stycznia nie poznaliśmy projektu nowelizacji Karty Nauczyciela. Jeśli zgodnie z planami resortu miałaby ona zacząć obowiązywać w kwietniu, kiedy dyrektorzy szykują arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny, musi być gotowa najpóźniej w lutym. A do tego potrzebne jest uzgodnienie przynajmniej zasadniczych zmian ze związkami zawodowymi.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/2

Szykują się istotne zmiany jednego z najważniejszych dla oświaty aktów prawnych, tymczasem w chwili gdy zamykaliśmy ten numer „Dyrektora Szkoły”, Ministerstwo Edukacji i Nauki nadal nie doszło do porozumienia ani z korporacjami samorządowymi, ani tzw. stroną społeczną. Brakuje przede wszystkim porozumienia w sprawie systemu wynagrodzeń nauczycieli, od którego przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata” jeszcze w czerwcu 2021 r. uzależniali dalsze negocjacje zmian w pragmatyce zawodu nauczycielskiego. Po kolejnych spotkaniach trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty – we wrześniu, październiku i w grudniu – ustalono, że dalsze rozmowy są w zasadzie bezprzedmiotowe, dopóki z rządem nie dogada się oświatowa „Solidarność”, skoro to ona 7.04.2019 r. podpisała porozumienie w sprawie zmiany systemu wynagrodzeń, gasząc w ten sposób strajki nauczycielskie. Jednak i te trwające od listopada negocjacje w tzw. formacie belwederskim nie przyniosły rezultatu – strony się nie dogadały i to pomimo mediacji prezydenta Andrzeja Dudy.

Resort edukacji zdaje się tym nie przejmować i robi wszystko, by już od nowego roku szkolnego zmienić wymiar pensum, wprowadzić dodatkowe godziny pracy nauczycieli w szkole oraz zmienić zasady awansu zawodowego i oceny pracy. Na co środowisko nie chce się zgodzić, bo – jak słychać w wielu opiniach – ma być to cena podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2022 r. Gdy weźmie się pod uwagę, że – pomimo wielu głosów sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy Prawo oświatowe wzmacniającej rolę kuratorów oświaty – ministerstwo poszło tylko na niewielkie ustępstwa (wycofanie się ze zmian w składzie komisji konkursowej, wyłączenie organizacji harcerskich z obowiązku uzyskania zgody kuratora na prowadzenie zajęć w szkole), można przypuszczać, że w przypadku Karty Nauczyciela będzie podobnie. Prześledźmy więc, na czym mają polegać zakładane zmiany.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top