Prawo17 listopada, 2023

Opinie o pomysłach partii na oświatę - Bogdan Bugdalski

Ugrupowania polityczne ubiegające się o władzę nie mają propozycji zmian systemowych w oświacie, więc bez względu na wynik wyborów, czeka nas tylko poprawianie tego, co jest. Jednak w ocenie naszych rozmówców w programach wyborczych można znaleźć wiele ciekawych propozycji, i to zarówno ze strony partii idących w kierunku centralizacji systemu oświaty, jak i tych myślących o większej autonomii szkoły.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/10

W wyścigu wyborczym żadne z ugrupowań politycznych nie proponuje zmian systemowych. To oznacza, że się boją, nie rozumieją zmian zachodzących w świecie, nie chcą dostrzec tego, co jest oczywiste w krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Azji – walka o dominację gospodarczą, polityczną wiąże się z głębokimi zmianami w edukacji – mówi prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, kierownik Katedry Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jego zdaniem bez względu na to, jaki będzie wynik wyborów, będziemy mieli do czynienia z polityką defensywną, adaptacyjną – poprawiania i modyfikowania, ponieważ partie ubiegające się o władzę boją się zmian rewolucyjnych, natomiast te, które już ją mają, będą utrwalały to, co jest. – Wszystkie partie opozycyjne absolutnie wyłączyły się z rozumienia kluczowej, dominującej roli edukacji w rozwoju państwa, społeczeństwa, z przygotowania młodych pokoleń do życia w zupełnie innym świecie – uważa pedagog.

Dla zobrazowania tego, jaki wpływ mogą mieć poszczególne partie na dalsze losy oświaty i w jakich zakresach programy różnią się między sobą, prof. Bogusław Śliwerski podjął próbę ich zmapowania. Wziął przy tym pod uwagę dwa kryteria: dążenie do zmiany obecnego systemu oraz podejście do tej zmiany. W oparciu o nie programy wyborcze umieścił na osi współrzędnych, gdzie na osi rzędnych (pionowej) znalazły się partie w kontekście podejścia do zmiany (od zwolenników utrzymania obecnego stanu do szeroko rozumianej zmiany), natomiast na osi odciętych w kontekście podejścia do oświaty (od ideologicznego, normatywnego, szkoły scentralizowanej, do merytorycznego, bazującego na racjonalności, wolności obywateli, w tym uczniów, oraz wolnej konkurencji).

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top