Prawo11 czerwca, 2024

Konstruowanie statutu szkoły - Łukasz Korzeniowski, Mateusz Muszyński

Każdy dyrektor wie, jak istotny jest dobrze napisany statut, reguluje bowiem pracę szkoły, zasady działania jej organów, prawa i obowiązki uczniów czy szkolny ceremoniał. Nie bez powodu statut nazywa się czasem „szkolną konstytucją”, skoro w hierarchii szkolnych dokumentów stoi najwyżej. Warto jednak w myśleniu o statucie jako „najwyższym prawie” nie zabłądzić i pamiętać, że mimo całej jego istotności jest tylko szkolnym aktem prawnym.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/6

Statut to najważniejszy akt prawa wewnątrzszkolnego. Ale czy na pewno właściwe jest nazywanie go szkolną konstytucją? W Mapie drogowej dla edukacji, wypracowanej w ramach działań SOS dla Edukacji, mówi się o statucie szkoły jako instrumencie ochrony praw uczniowskich, ale i edukacji prawnej (https://sosdlaedukacji.pl/mapa-drogowa-dla-edukacji/).

W tej lekcji wyjaśniamy, jaka jest pozycja statutu szkoły w polskim systemie prawnym. Wskazujemy też, jakich błędów unikać przy pisaniu i podpowiadamy, jak sformułować niektóre postanowienia. Nasze uwagi w wielu obszarach można odnosić także do statutu szkoły niepublicznej, trzeba mieć jednak na względzie, że w tym zakresie ustawodawca pozostawił większą swobodę niż w przypadku statutów szkół publicznych.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top