Prawo16 grudnia, 2019

Konstruktywna rozmowa oceniająca - Tomasz Garstka

Ważnym zadaniem dyrektora jest ocenianie pracy nauczycieli. Zarówno ten proces, jak i jego efekt końcowy, czyli ocena, mogą być konstruktywne, jeśli za cel będą miały podwyższanie jakości pracy, a nie jedynie selekcję na dobrych i złych. Problemem w trakcie rozmowy oceniającej bywają zakłócenia. Jak ich uniknąć?

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/12

Uczciwa i sprawiedliwa ocena pracy nauczyciela, którą formułuje dyrektor, powinna się opierać na wiarygodnym pomiarze efektywności i jakości tej pracy. Myśląc o pomiarze, warto, by dyrektor odwołał się do definicji testu przyjętej przez Amerykańskie Towarzystwo Badań Edukacyjnych, Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne i Krajową Radę ds. Pomiarów w Edukacji w Stanach Zjednoczonych: narzędzie lub procedura pozwalające na otrzymanie próbki zachowań osoby badanej w określonej dziedzinie oraz na standaryzowany sposób ich oceny i punktacji (2007, s. 299). Definicja ta dotyczy standardów pomiarów w pedagogice i psychologii. Co z tych standardów może wykorzystać dyrektor dla zwiększania wiarygodności oceny pracownika i unikania ewentualnych pretensji o jej tendencyjność?

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top