Prawo11 stycznia, 2018

Charakter współuczestnictwa procesowego w procesie o zachowek

Rodzaj współuczestnictwa procesowego ma ogromne znaczenie w procesach o zachowek, bowiem bezpośrednio wpływa na sposób wyliczania wartości wynagrodzeń dla pełnomocników.

Ponadto kwestia ta wpływa na liczenie kosztów w procesie, obliczanie wartości przedmiotu zaskarżenia, badanie dopuszczalności wydania wyroku częściowego, itp.

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym jeżeli kilka osób występuje z powództwem o zachowek (jako powodowie) to są oni zawsze współuczestnikami formalnymi postępowania, gdyż roszczenie każdego z nich ma charakter indywidualny.

Z kolei, co do charakteru współuczestnictwa pozwanych w procesie o zachowek, dostrzec można dwa przeciwne poglądy. Według pierwszego z nich pozwani są tu również współuczestnikami formalnymi. Drugie stanowisko przyjmuje tu współuczestnictwo materialne, jeżeli żądanie zapłaty zachowku ma charakter solidarny.

Który z tych poglądów można obecnie uznać z dominujący? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w najnowszej linii orzeczniczej autorstwa A. Partyk: Charakter współuczestnictwa procesowego w procesie o zachowek, LEX/el. 2018, dostępnej w LEX Navigator Postępowanie Cywilne.

Wojciech Kowalski

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top