Prawo11 października, 2023

Brytyjski przykład ochrony nieletnich - Anna Czebiołko

Regularne szkolenia, specjaliści do spraw ochrony, współpraca szkół z różnymi instytucjami, kolektywne gromadzenie ewidencji przez pracowników placówek oświatowych, programy wspomagające rodziny, mundurki i prywatne domy opieki to tylko kilka sposobów stosowanych w Wielkiej Brytanii do profilaktyki dbania o zdrowie i życie dzieci.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/9

Śmierć dziecka z rąk ojczyma, do której doszło w Anglii w 1945 r., jako pierwsza została uznana za wynik przemocy domowej w tym kraju. Efektem było powołanie komisji analizującej sytuacje nieletnich będących w adopcji. Wnioski ze sprawozdań częściowo przyczyniły się do powstania w 1948 r. Children Act, a jednym z najważniejszych postulatów było narzucenie lokalnym władzom odpowiedzialności nadzorowania metod adopcyjnych. 27 lat później na podstawie Children Act 1975 rząd Wielkiej Brytanii powołał rolę niezależnego pracownika społecznego. Falę dalszych zmian wywołała w 1988 r. sprawa zabitej czterolatki – powstałe rok później rozporządzenia zapoczątkowały budowę funkcjonującego do dziś narodowego systemu.

Obecnie ochrona dziecka w szkołach na Wyspach Brytyjskich składa się z dwóch podstawowych kierunków:
a) Child Protection – działania, które mają na celu niedopuszczenie do nadużycia i zaniedbania dziecka; ta dziedzina skupia się na zdrowiu i bezpieczeństwie, warunkach mieszkaniowych, potrzebach medycznych, efektach używania substancji uzależniających, zastraszaniu przez inne młodociane osoby;
b) Safeguarding – działania ukierunkowane na zaprzestanie sytuacji, które mogą się zdarzyć lub już zaistaniały i zapewnienie nieletniemu możliwości dalszego rozwoju bez życiowych turbulencji; ta dziedzina dotyczy możliwego maltretowania, zranienia czy wykorzystywania.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top