Czynny zawodowo biegły rewident. Dysponuje praktyczną wiedzą z dziedziny prawa bilansowego i podatkowego, ugruntowaną wieloletnią praktyką w księgowości.

Wspólnik w biurze rachunkowym oraz w kancelarii audytorskiej. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości i podatków.


Back To Top