Adwokat, założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej Sawicki i Wspólnicy. Z ponad 15-letnim doświadczeniem w doradztwie imigracyjnym jest jednym z czołowych prawników imigracyjnych praktykujących obecnie w Polsce. Piotr jest wybitnym ekspertem w dziedzinie prawa pracy i prawa HR, a także doświadczonym prawnikiem komercyjnym.

W ramach wzrostu liczby projektów związanych z migracją obywateli Ukrainy współpracował m.in. z Naczelną Radą Adwokacką, Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim, Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców oraz licznymi fundacjami.

Piotr Sawicki jest autorem wielu publikacji i szkoleń z zakresu prawa imigracyjnego. Jest też częstym i cenionym prelegentem na konferencjach, seminariach, panelach doradczych i warsztatach.

Piotr jest współautorem i współredaktorem komentarza do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Legalis.

Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji) oraz w Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Fredrica G. Levina na Florydzie.


No Related Media found.
Back To Top