Prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, specjalista prawa międzynarodowego prywatnego, prawa cywilnego i prawa administracyjnego, doświadczony praktyk prawa oświatowego, główny współautor i redaktor komentarza do Prawa oświatowego, redaktor i współautor komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.


Back To Top