Doktor nauk prawnych; prawnik w kancelarii GWW. Wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim.

Ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska.

Posiada wieloletnie doświadczenie w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji oraz organie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. 

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i postępowania administracyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Autorka ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego.


Back To Top