ORCID 0000-0002-1618-7338

Wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim.

Ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska.

Pracownik organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego

Autorka około 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego.