Ekspert w zakresie regulacji prawa najnowszych technologii, własności intelektualnej oraz profesjonalnego doradztwa regulacyjnego, doktor nauk prawnych, radca prawny z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem prowadzenia sporów sądowych, opiniodawca krajowych i unijnych projektów legislacyjnych.

Autor licznych wystąpień i kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów, Polskiej Akademii Nauk, na Akademii Leona Koźmińskiego, INP PAN oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.


Back To Top