Alle rechtsbronnen en nuttige tips voor overheidsopdrachten

Mercatus is de meest volledige databank voor overheidsopdrachtenrecht. U vindt er niet alleen referenties naar alle
bruikbare bronnen – u krijgt ook de volledige tekst van wetten, vonnissen, arresten en bijdragen zo op uw computerscherm.

person-time-secondary-multicolor 

Tijdswinst

Gedaan met eindeloos en vruchteloos zoeken
naar de juiste bron.

coins-secondary-multicolor 

Kostenverlaging

U bespaart op duur advies van
externe specialisten.

laptop-checks-secondary-multicolor 

Altijd up-to-date

U krijgt tweewekelijks een overzichtelijke nieuwsbrief
die alle nieuwigheden in het overheidsopdrachtenrecht
op een rijtje zet.

three-people-small-group-secondary-multicolor 

Kwaliteitsgarantie

Uw bibliotheek wordt onderhouden door
een team van experts in
overheidsopdrachten.

Mercatus bevat

Geactualiseerde en gecoördineerde wetgeving
Volledige wetteksten van o.m. de Wet van 17 juni 2016 (wet overheidsopdrachten). Bovendien is ook alle aanverwante wetgeving opgenomen, zoals het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Artikelsgewijze commentaren
Becommentarieerde wetsartikelen door specialisten. In deze commentaren worden de bepalingen uit elk artikel verder uitgewerkt en gesitueerd t.o.v. de andere artikelen uit de desbetreffende akte.

Thematische fiches
Praktische fiches over de meest gebruikte termen en begrippen van het overheidsopdrachtenrecht en de publiek private samenwerking (PPS).

Rechtspraak

Meer dan duizend Belgische vonnissen en arresten met samenvatting, commentaar én volledige tekst. U krijgt ook rechtspraakoverzichten van het Hof van Justitie en de Raad van State.

Doctrine
Een reeks onmisbare bijdragen over aanbestedingen en overheidsopdrachten uit boeken en tijdschriften in volledige tekst, plus een eindeloze referentielijst.

Nieuwsberichten
De meest recente informatie over overheidsopdrachten, met de focus op wetgeving en rechtspraak. Bekijk gratis de laatste nieuwsberichten op www.mercatus.be

Kant-en klare modellen en formulieren
Gebruiksklare documenten over plaatsing, uitvoering en rechtsbescherming, met extra uitleg over de publicatieregels per gunningswijze.

Praktijkvoorbeelden
Uitgewerkte voorbeelden m.b.t. abnormale prijzen, gunningscriteria, raamovereenkomst, raming bedrag overheidsopdracht, vertragingsboetes,... In deze overzichtelijk opgebouwde fiches vindt u een kort overzicht van de toepasselijke regelgeving, gevolgd door een volledig uitgewerkt praktijkvoorbeeld.

Een onmisbaar stappenplan
De wetgeving overheidsopdrachten benaderd vanuit het procedureverloop van een dossier.

Wil u Mercatus gratis testen?
Vul dan nu het formulier in!
Back To Top