laptop
Legal12 juni, 2019

Welk voordeel van alle aard geldt bij de toekenning van IT-voordelen aan werknemers?

Wanneer de werkgever aan een personeelslid gratis een pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon (gsm of smartphone) of telefoonabonnement ter beschikking stelt voor privégebruik dan geniet deze werknemer een voordeel van alle aard waarop sociale bijdragen en belastingen worden ingehouden.

De terbeschikkingstelling impliceert in dit geval dat de werkgever eigenaar blijft van het informaticamateriaal, dat hij de titularis blijft van het internetabonnement en de facturen voor de internetaansluiting blijft betalen.

Bekijk hier het schema

Op fiscaal vlak

Voor alle IT-voordelen geldt vanaf 1 januari 2018 een nieuwe forfaitaire fiscale raming.

Voor wat betreft smartphones en gsm’s moet geen voordeel van alle aard voor de werknemer worden berekend wanneer de werkgever een split bill-regeling toepast voor het mobiel telefoonabonnement en de mobiele internetaansluiting

De split bill-regeling moet evenwel aan volgende voorwaarden beantwoorden:

  • het privégebruik van het mobiel telefoonabonnement en de mobiele internetaansluiting wordt afzonderlijk en rechtstreeks door de provider aan de werknemer gefactureerd;
  • de split bill-regeling is van toepassing op het mobiel telefoonabonnement én de mobiele internetaansluiting;
  • de split bill-regeling is vastgelegd overeenkomstig ernstige en realistische critera.

Op sociaal vlak

Voor wat betreft de onderwerping van de genoemde IT-voordelen aan de sociale zekerheid zullen dezelfde forfaitaire waarde als die op fiscaal vlak in aanmerking worden genomen. De forfaitaire waarden die in de infographic worden gegeven, zijn officieel van toepassing vanaf 1 januari 2018.

Indien de werkgever een systeem voor smartphones en gsm’s instelt waarbij de werknemer het gebruik van zijn telefoon voor privédoeleinden correct betaalt, moet de werkgever geen voordeel voor het telefoonabonnement (4 €/maand) en evenmin een voordeel voor het toestel (3 €/maand) aangeven. Het speelt geen rol welk systeem gehanteerd wordt (2 SIM-kaarten, een systeem waarbij de werknemer met een toets aangeeft dat het een privégesprek betreft, een verantwoord forfait voor beroepsgebruik waarbij de werknemer het gebruik boven dat forfait betaalt,...), en ook niet of de werknemer zijn privé-aandeel rechtstreeks betaalt aan de provider of aan de werkgever.

Wat dit laatste punt betreft, ziet de RSZ het ruimer dan de fiscus. De fiscus eist onder meer dat de werknemers hun bijdrage rechtstreeks aan de provider betalen zodat er geen belastbaar voordeel is.

Enkele concrete voorbeelden

Wanneer verschillende IT-voordelen kosteloos ter beschikking worden gesteld, moeten de voor de fiscale en sociale waardering in aanmerking te nemen bedragen worden gecumuleerd.

Voorbeeld 1

Een werknemer geniet de gratis terbeschikkingstelling vanaf 2021 van een draagbare pc en een internetverbinding. Het voordeel van alle aard zal zowel op fiscaal als op sociaal vlak worden geraamd op 132 € /jaar (72 € + 60 €).

Voorbeeld 2

Een werknemer krijgt vanaf 2021 een smartphone met een telefoonabonnement en internetverbinding. Het voordeel van alle aard zal zowel op fiscaal als op sociaal vlak worden geraamd op 144 € /jaar (36 € + 48 € + 60 € ).

Bron: Voordelen van alle aard (Partena Professional (Francis Verbrugge)) – Praktische module SocialEye

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Over Partena Professional
Partena Professional is een dienstverlener met een sterke focus op ondernemerschap en personeelsbeleid. Partena Professional ondersteunt en begeleidt starters, KMO’s en grote ondernemingen in hun administratieve processen en HR-beleid. Zij verlenen diensten in verband met de oprichting van een bedrijf, het sociaal statuut van zelfstandigen, het loon- en personeelsbeheer van werknemers en hun kinderbijslag, medische controle bij absenteïsme, opleidingen, juridisch advies en diverse types consultancy (HR, juridisch, …). Zowat 1.500 medewerkers bedienen ruim 200.000 bedrijven en zelfstandigen en realiseren een jaaromzet van 150 miljoen euro.
Back To Top