Fiscaliteit & Accounting01 juni, 2022

Waarderingsregels: al te vaak stiefmoederlijk behandeld, maar essentieel voor de fiscus

Waarderingsregels zijn essentieel voor de waardebepaling van de inventaris van een onderneming.  Toch wordt de materie vaak onnauwkeurig behandeld door vennootschappen en accountants. Hierdoor ontstaan vaak fiscale en juridische onzekerheden. In dit artikel komt u er meer over te weten én u kunt zich meteen ook aanmelden voor het webinar rond waarderingsregels van Alain Chaerels.

Wat zijn waarderingsregels?

Waarderingsregels zijn de regels of afspraken die elke vennootschap maakt omtrent het bepalen en het aanpassen van de waarde van haar inventaris.

Wie is verantwoordelijk voor de waarderingsregels?

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waarderingsregels. De regels dienen dus via vergaderingen en notulen vast gelegd te worden door het bestuur. Dit geldt voor alle organisaties die een dubbele boekhouding voeren (vennootschappen, vzw’s en stichtingen).

Waar zijn de waarderingsregels te vinden?

Alle waarderingsregels moeten in het inventarisboek worden opgenomen. In de toelichting van de jaarrekening wordt een beknopte samenvatting van de regels weergegeven.

Waarom zijn waarderingsregels zo belangrijk?

De waarderingsregels laten het bestuursorgaan van een organisatie toe om aan de accountant te zeggen welke regels ze moeten volgen wanneer ze de jaarrekening opstellen. Het beeld dat in de jaarrekening wordt gegeven is dan ook conform hun eisen. De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw (art 32 KB)

Het KB van 29 april 2019 tot Uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet waarderingsregels, maar de wettelijke bepalingen bieden ruimte voor keuzes door het bestuursorgaan. Indien er geen beslissing is genomen omtrent de waarderingsregels moeten de kosten terug te vinden zijn in de resultatenrekening en niet in de balans.

Er is ook een fiscale consequentie aan verbonden. Als er geen waarderingsregels zijn, valt de fiscus terug op de basisregels van het KB. En die vallen lang niet altijd in het voordeel van de onderneming uit.

Meer weten over waarderingsregels?
Bekijk het webinar met Alain Chaerels

In dit webinar gaat bedrijfsrevisor Alain Chaerels dieper in op de noodzaak van waarderingsregels en hij geeft u enkele vormelijke en inhoudelijke tips bij het opstellen ervan.

Herbekijk het hier.

product in de kijker

Interesse in onze fiscale software?

Ontdek Adsolut Fiscaal Dossier, een unieke tool die tal van voordelen biedt bij het afsluiten van het boekjaar.

Of bekijk onze fiscale softwarepakketten:

Back To Top