Rapport over juridische trends
Legal20 september, 2022

Juridische trends – de vijf belangrijkste trends die van invloed zullen zijn op de meeste juridische organisaties

De uitdagingen bestaan onder andere uit complexe compatibiliteitseisen, hogere prestatieverwachtingen, groeiende tekorten aan talenten en de toenemende vraag naar nieuwe onderwerpen zoals Environmental, Social and Governance (ESG).

Juristen werken al onder hoge druk en uit de Future Ready Lawyer Survey blijkt dat de eisen toenemen naarmate de trends die van invloed zijn op het beroep zich versneld doorzetten. Wat zijn de belangrijkste trends waarmee juristen te maken hebben?

De belangrijkste juridische trends in 2022

Volgens het onderzoek zijn de belangrijkste vijf trends die naar verwachting van invloed zullen zijn op de meeste juridische organisaties:

  • het toenemend belang van juridische technologie;
  • de omgang met de toegenomen hoeveelheid en complexiteit van informatie;
  • het voldoen aan veranderende verwachtingen van cliënten/leidinggevenden;
  • de nadruk op verhoogde efficiëntie/productiviteit;
  • de toename van het aantal alternatieve juridische dienstverleners

‘Het toenemende belang van juridische technologie’ is al enkele jaren een leidende en groeiende trend: 79% van de juristen ziet dit als een toptrend, tegenover 77% in 2021. Slechts 35% van de respondenten is zeer goed voorbereid te zijn om hieraan prioriteit te geven.

De trend die tussen 2021 tot 2022 het meest aan belang heeft gewonnen is ‘insourcing door juridische afdelingen’. Met 76% vertoont hij een stijging van 7 punten. Ondanks deze sprong in impact is slechts 32% van de juristen van mening dat hun organisatie zeer goed voorbereid is om deze trend het hoofd te bieden.

Hoewel juristen nog steeds verbeteringen melden in hun paraatheid om op elk van de in de enquête benoemde trends in te spelen – doorgaans een verbetering van2-3 punten sinds 2021 - geeft slechts 36% of minder van hen aan dat hun organisatie zeer goed is voorbereid om de specifieke trends het hoofd te bieden

De juridische sector: uitdagingen op het gebied van talentmanagement

Zowel juridische afdelingen als advocatenkantoren ervaren tegenwoordig toenemende druk op een ander front: talentmanagement. Het merendeel van de professionals stelt nieuwe eisen en verwacht een technologievaardige organisatie, die bovendien hun favoriete manier van werken ondersteunt: hybride of voltijds op afstand.

Terwijl de ‘great resignation’ nog steeds gaande is, bleek uit de enquête dat de meeste organisaties niet erg goed presteren waar het gaat om voldoen aan de verwachtingen van hun medewerkers. 70% van de bedrijfsjuristen en 58% van de juristen in een advocatenkantoor geeft aan dat ze hun huidige functie in het komende jaar zeer waarschijnlijk tot enigszins waarschijnlijk zullen neerleggen.

Ook ten aanzien van personeelsbeleid buigen volgens de enquête aanzienlijk meer organisaties zich opnieuw over de vraag wie het werk doet en hoe het wordt gedaan. Juridische afdelingen en advocatenkantoren maken in toenemende mate gebruik van verschillende soorten regelingen – van overeenkomsten met contractors tot alternatieve juridische dienstverlenders tot niet-juridisch personeel.

Als u het volledige rapport met juridische trends wilt lezen, kunt u het Wolters Kluwer Future Ready Lawyer-rappport 2022 Survey downloaden >>

ONDERZOEKSRAPPORT 2022
Wolters Kluwer Future Ready Lawyer: Leading Change
Back To Top