vrijstelling bedrijfsvoorheffing extra opleidingen
Fiscaliteit & Accounting24 maart, 2021

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die prioriteit geven aan opleiding voor hun werknemers

Het koninklijk besluit van 14 maart 2021 bepaalt de formaliteiten die een werkgever moet vervullen om een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te kunnen genieten als deze werkgever aanvullende opleidingsuren verleent aan zijn werknemers, bovenop het wettelijk opgelegde aantal opleidingsuren.

Fiscaal voordeel voor de opleiding

Ondernemingen die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan het wettelijk opgelegde aantal uren, genieten een fiscaal voordeel. Als een werknemer minstens 10 opleidingsdagen volgt gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen, dan moet de werkgever aan de Schatkist geen bedrag doorstorten dat overeenkomt met 11,75% van de werknemersbezoldiging. Het koninklijk besluit van 14 maart 2021 vult artikel 952 van het KB/WIB 92 aan via het bepalen van de modaliteiten die de werkgever moet vervullen om deze vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te kunnen genieten.

Twee aangiftes

Zoals voor de andere maatregelen op het vlak van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing moeten twee aangiftes ingediend worden. De tweede aangifte moet de volgende specifieke vermeldingen bevatten:

  • In het vak “aard van inkomsten”: code 64.
  • In het vak “belastbare inkomsten”: het bedrag van betaalde of toegekende bezoldigingen door de werkgever voor deze periode die tegemoetkomen aan de voorwaarden van artikel 27512, §4 van het Wetboek van inkomstenbelastingen op dewelke de aangifte betrekking heeft.
  • In het vak “verschuldigde bedrijfsvoorheffing”: een negatief bedrag gelijk aan 11,75% van het geheel aan bezoldigingen zoals bedoeld in artikel 27512, §4 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, op de inkomsten van alle werknemers die in aanmerking komen voor de maatregel.

Lijst van opgeleide werknemers

De werkgever moet de administratie een nominatieve lijst kunnen voorleggen die specifieke informatie bevat van elke werknemer die de toestemming kreeg om een opleiding te volgen. Het gaat om de volgende gegevens:

  • de identiteit van de werknemer;
  • zijn of haar rijksregisternummer;
  • de gevolgde opleiding;
  • de data waarop deze opleiding gevolgd werden;
  • het bedrag van betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen van de kalendermaand waarin de opleiding afgerond werd;
  • het bedrag van bedrijfsvoorheffing dat ingehouden werd op deze bezoldigingen en een gedetailleerde berekening van deze bedrijfsvoorheffing.

Het koninklijk besluit van 14 maart 2021 is van toepassing op betaalde of toegekende bezoldigingen vanaf 1 januari 2021.

Back To Top