inventaris opmaken
Fiscaliteit & Accounting21 september, 2019

De inventaris opmaken: dit moet u weten

Het einde van het boekjaar brengt voor een onderneming verschillende taken mee. Eén daarvan is het opmaken van de inventaris. Maar is dat ook verplicht? Welke ondernemingen moeten een inventaris opmaken? Hoe gebeurt dat precies en met welke zaken houdt u het best rekening? In dit artikel vindt u een antwoord op al deze vragen.

Wat is een inventaris?

Beginnen doen we bij de basis: wat is een inventaris? Volgens artikel III.89 van het WER (het Wetboek Economisch Recht) bestaat de inventaris uit het volledig overzicht van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook van de onderneming. Tot zover de definitie. Maar wat moet er precies geïnventariseerd worden? Het wetboek eist een volledige opgave van alles wat deel uitmaakt van het vermogen van de onderneming: 

 • immateriële, materiële en financiële vaste activa
 • voorraden en goederen in bewerking
 • vorderingen
 • geldbeleggingen, liquide middelen, eigen-vermogensbestanddelen
 • noodzakelijke voorzieningen tot dekking van bestaande risico’s
 • schulden
 • aan te passen actief- en passiefbedragen
 • gegeven waarborgen
 • geplaatste en ontvangen bestellingen buiten de lopende bestellingen
 • termijnovereenkomsten op deviezen en goederen
 • verleende opties
 • financiële instrumenten
 • andere verplichtingen

Elk onderdeel moet bovendien uitgedrukt worden in een geldwaarde.

Welke ondernemingen en wanneer moet een inventaris opgemaakt worden?

Elke onderneming, van eenmanszaak tot vennootschap, is verplicht een inventaris op te stellen, maar ook vzw’s en stichtingen. En dat minstens eenmaal per jaar op een zelfgekozen datum. Sommige ondernemingen houden permanent een inventaris bij. Ook dan blijven ze echter wettelijk verplicht jaarlijks een inventaris op te stellen om eventuele fouten op te sporen en recht te zetten.

"Elke onderneming, van eenmanszaak tot vennootschap, is verplicht een inventaris op te stellen, maar ook vzw’s en stichtingen. En dat minstens eenmaal per jaar op een zelfgekozen datum."

Doelstellingen van de inventarisatie

Bij het opstellen van de inventaris worden verschillende doelstellingen nagestreefd:

 • fysieke opname van de voorraden
 • controle van waarderingen
 • bepalen van mogelijke waardeverminderingen
 • verschillen tussen fysieke inventaris en inventaris in de boekhouding verklaren, …

Wilt u meer informatie?

Heeft u nog vragen over ons aanbod? Bent u benieuwd welke oplossingen het beste bij u passen? Onze collega's helpen u graag verder.

Indien u het onderstaande formulier niet ziet verschijnen, kan u ook contact opnemen via [email protected]

Back To Top