uurweergave op laptop in kantooromgeving
Legal02 december, 2020

Glijdende uren invoeren: wat zijn de mogelijkheden?

Glijdende uurroosters of kortweg ‘glijtijden’ laten de werknemer toe om het begin en het einde van de werkdag zelf te plannen, mits een aantal regels rond arbeidsduur in acht worden genomen. Glijdende uren helpen werknemers om een beter evenwicht te vinden tussen het beroepsleven en het privéleven.

Blijf compliant en informeer correct over glijtijd: raadpleeg praktische toelichting en up-to-date wetgeving in onze kennisbank voor hr en sociaal recht. Ontdek SocialEye!

Wat zegt de wetgeving over glijdende uren?

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk voerde een arsenaal aan maatregelen in ter modernisering van de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht. Eén van die maatregelen introduceerde een wettelijk kader rond glijdende uurroosters (glijtijd) in de onderneming.

Glijtijden en stamtijd

De stamtijden zijn de uren waarop de werknemer verplicht aanwezig moet zijn op de arbeidsplaats. De glijtijden zijn de periodes waarin de werknemer het begin en het einde van zijn arbeidsdag, en eventuele voorziene pauzes, kan moduleren. Dankzij het systeem van glijtijden bepaalt de werknemer dus zelf het begin en het einde van zijn arbeidsprestaties en zijn pauzes, mits naleving van vastgelegde stam- en glijtijden.

Grenzen aan glijdtijd?

Naast de stam- en glijtijden, kan de werkgever ook een maximale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur vastleggen. De dagelijkse arbeidsduur mag niet meer zijn dan 9 uur. De wekelijkse duur mag 45 uur niet overschrijden, ongeacht de gemiddelde arbeidsduur die in uw onderneming van kracht is.

Die twee grenzen onderscheiden het stelsel van de glijdende werktijden van het stelsel van de ‘kleine flexibiliteit’ waar de wet een wekelijkse variabiliteit van maximum 5 uur oplegt.

Laten we een voorbeeld bekijken:

Voorbeeld 1 grenzen glijdende uren: Een werkgever voorziet een maximale dagelijkse grens van 9 uur en een maximale wekelijkse grens van 43 uur. De gemiddelde wekelijkse duur die moet worden nageleefd is 37 uur. Een werknemer mag in dit geval niet meer dan 6 uur boven de wekelijkse grens presteren.

Voorbeeld 2 grenzen glijdende uren: In een onderneming bedraagt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 38 uur. De werkgever kan opleggen dat maximum 3 uur meer of minder dan 38 uur mag worden gepresteerd. Dit betekent dat de werknemers minstens 35 uur per week en hoogstens 41 uur per week mogen presteren.

De werkgever is echter niet verplicht om een maximale weekgrens op te leggen; in dat geval heeft de ‘flexibiliteit’ die aan de werknemers wordt toegekend enkel betrekking op de dagelijkse prestaties.

Glijtijd voor deeltijdse medewerkers?

Een regeling van glijdende werkroosters kan zowel bij voltijdse werknemers als bij deeltijdse werknemer worden toegepast. Maar niet bij deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster. Een variabel werkrooster is volgens de parlementaire voorbereiding onverenigbaar met een glijdend werkrooster, aangezien het werkrooster door de werkgever ter kennis wordt gebracht.

Invoering en toepassingsmodaliteiten van glijdende uren

Een stelsel van glijdende werkuren kan in de onderneming worden ingevoerd via een collectieve arbeidsovereenkomst (in de sector of de onderneming) of door een wijziging van het arbeidsreglement.

U moet ervoor zorgen dat de collectieve overeenkomst en het arbeidsreglement een aantal verplichte vermeldingen bevatten die betrekking hebben op de concrete toepassingsmodaliteiten van deze regeling. U vindt de verplichte vermeldingen terug in SocialEye.

Glijtijd: Invoering van een systeem van tijdsopvolging

De werkgever die een regeling van glijdende uren invoert, is verplicht om een systeem van tijdsopvolging in te voeren. Daarmee kan elke partij (werkgever en werknemer) op elk ogenblik tijdens de referentieperiode kennis nemen van het precieze aantal uren dat op basis van een glijdend rooster meer of minder werd gepresteerd dan de gemiddelde wekelijkse duur.

Bron: Laurence Philippe, Francis Verbrugge, Willy van Eeckhoutte voor SocialEye 

Glijdende uren: vind regels en tips op SocialEye.

Glijdende uren helpen uw werknemers om een beter evenwicht te vinden tussen werk en privéleven. Om compliant te blijven en uw medewerkers correct te informeren, moet u altijd op de hoogte blijven van veranderend regelgeving. SocialEye biedt up-to-date wetgeving, voorbeelden en praktische toelichting voor een ijzersterk beleid rond arbeidsduur.

Vraag vrijblijvend een demo voor SocialEye
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top