brand_schermen
Compliance08 oktober, 2020

Invloed van de plaatsing van coronaschermen op de brandveiligheid

Bij het plaatsen van flexibele social distancing-schermen moeten de (brand)veiligheidsmaatregelen worden aangepast aan deze ‘nieuwe’ omstandigheden. Deze schermen kunnen de vlotte doorstroom in bedrijven en winkels hinderen en een eventuele evacuatie bemoeilijken. Hierbij mag men als preventieadviseur dus niet vergeten de risicoanalyse brand grondig te herbekijken.
In functie van de wisselende coronamaatregelen wordt zowel in bedrijven als bij de zelfstandigen creatief omgesprongen met de toepassing ervan. Van in het begin was een van de maatregelen het plaatsen van de zogenaamde social distancing-schermen aan balies, loketten, tussen bureaus, en waar mogelijk zelfs aan productielijnen in de bedrijven.

Brandbaarheid van de schermen

Coronaschermen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen. Sommige van die materialen zijn echter brandbaar, en bijgevolg vertegenwoordigen ze bij plaatsing een extra brandlast. Daarbij vormt eerder de productie van rookgassen het probleem dan wel de brandbaarheid zelf. Kort gesteld, bij brand zullen ze veeleer smelten en smeulen, wat tot het ontstaan van al dan niet schadelijke rookgassen kan leiden.

Plaatsing van de schermen

De schermen vormen een barricade tegen verspreiding en inademing van (besmette) waterdruppeltjes. Ze laten tevens toe, als dat binnen de scope van de maatregelen valt, om zonder mondmasker te werken. De grote uitzondering zijn hierbij uiteraard de winkels, maar in bedrijven en zeker in een kantooromgeving kan dit wat soelaas bieden tegen de niet altijd comfortabele mondmaskers.

Bij de installatie moet er rekening gehouden worden met de brandveiligheid, en meer specifiek met de mogelijke hinder bij evacuatie en bijkomende risico’s die ontstaan wanneer deze schermen onoordeelkundig geplaatst worden.

In bepaalde gevallen kan zelfs de compartimentering hierdoor nadelig beïnvloed worden, daar waar men schermen plaatst om ervoor te zorgen dat werknemers en/of externen een bepaalde weg moeten volgen om social distancing te garanderen. In sommige winkels merkt men dat de vluchtweg gecompromitteerd wordt en mogelijk bij evacuatie een trechtereffect genereert, of zelfs dat nooduitgangen onbereikbaar worden.

Ten slotte kan bij brand een ruimte of plaats minder bereikbaar worden voor de interveniërende brandweermannen. Zij moeten de schermen dan eerst verwijderen alvorens op een veilige manier te kunnen vorderen. Daarbij moeten we nog de bedenking maken dat de smeltende materialen mogelijk hun beschermende pakken kunnen aantasten, waardoor die hun functie gedeeltelijk verliezen.

Andere omstandigheden, andere risicoanalyse

Het zit hem allemaal in artikel III.3-3  van de Codex. Dit artikel stelt duidelijk dat de risicoanalyse bij veranderende omstandigheden of de introductie van nieuwe elementen – en hierbij denken we ook aan de alcohol bevattende ontsmettingsmiddelen – herzien moet worden, en dat de nodige maatregelen dienen te worden aangepast.


Auteur: Marc Aspeslagh

Meer informatie op senTRAL: 

HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk
Back To Top