Compliance02 juli, 2020

Naar een nieuwe preventieadviseur met nieuwe risicomodellen na de coronapandemie?

Toen ik 30 jaar geleden mijn studies preventieadviseur aanvatte, was het takenpakket van de preventieadviseur sterk verschillend van wat nu van hem verwacht wordt. Er kwamen vele bijkomende taken bij en deze bijkomende taken werden opgelegd door vele bijkomende wet- en regelgeving. De rol van de preventieadviseur is dus in deze jaren sterk gewijzigd en uitgebreid. Deze rol zal in de komende jaren, versterkt door de coronapandemie, nog sterk wijzigen. Wat kunnen we allemaal verwachten van het wijzigende takenpakket van de preventieadviseur?

Tegenstrijdigheden en spanningen in het takenpakket van de preventieadviseur


Volgens Provan (Provan et al, Exploring the professional identity of safety professionals, 2018) is er bij de taakuitoefening van de preventieadviseur steeds een spanning tussen verschillende assen:

As 1: Formele beslissingsverantwoordelijkheid ten opzichte van relationele beïnvloeding
As 2: Technische kennis ten opzichte van sociale vaardigheden
As 3: Veiligheid op de arbeidsplaatsen ten opzichte van het veranderen van deze arbeidsplaatsen
As 4: Bureaucratie of ‘werken aan veiligheid’ ten opzichte van ‘veiligheid op het werk’
As 5: Onafhankelijk advies ten opzichte implementeren en samenwerken met de leidinggevenden
As 6: Veiligheid in alle processen op alle niveaus ten opzichte van veiligheid door de preventieadviseur door de preventieadviseur op de werkvloer

Aan de hand van deze tegengestelde uitgangspunten, zal ik de toekomstige wijzigingen van de taken van de preventieadviseur proberen te duiden. Gelieve te noteren dat dit een bespreking is van de verschillende mogelijkheden van verandering van de taken na de coronapandemie, maar geen voorspelling.

Lees hier de volledige tekst op senTRAL

Auteur: Jan Dillen


HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk
Gerelateerde onderwerpen bekijken
HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk

Whitepaper

Gezonde medewerkers zijn uw grootste troef.
Voorkom burn-out!

Back To Top