Boek 5 Verbintenissen
Legal24 juli, 2022

Nieuw Burgerlijk Wetboek krijgt een boek 1 met algemene bepalingen

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek bevat voortaan ook een geharmoniseerd ‘boek 1’. Het 1ste boek krijgt de naam ‘Algemene bepalingen’ en bevat alle regels die voor het hele Burgerlijk Wetboek gelden en niet specifiek onder een ander boek kunnen worden geplaatst. Hieronder zijn de verschillende delen terug te vinden van het nieuwe boek 1.
U vindt de invoeringswet van Boek 1 rechtstreeks in Jura →
De principes uit de inleidende titel van het oud burgerlijk wetboek worden ook hernomen, maar uitgebreider.

 

Boek 1 telt 12 artikels:

1.1 Bronnen

1.2 Toepassing van de wet in de tijd

In principe heeft de wet enkel uitwerking voor de toekomst. Ze is niet alleen van toepassing op situaties die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de vroegere wet ontstane situaties die zich voordoen of voortduren onder de nieuwe wet.

1.3 Rechtshandeling

Er kan niet worden afgeweken van de openbare orde, noch van de regels van dwingend recht.

1.4 Wilsuiting

De wilsuiting is uitdrukkelijk of stilzwijgend.
De wilsuiting moet meegedeeld worden als ze een bepaalde persoon moet bereiken om uitwerking te hebben. Ze kan worden ingetrokken zolang ze de persoon niet heeft bereikt.

1.5 Kennisgeving 

1.6 Tijdsbepaling en voorwaarde 

1.7 Berekening termijnen

Een in dagen, weken, maanden of jaren omschreven termijn begint te lopen de dag na de gebeurtenis of handeling die ertoe leidt.
Een in uren omschreven termijn begint onmiddellijk te lopen.

1.8 Vertegenwoordiging 

1.9 Subjectieve goede trouw

De goede trouw wordt vermoed.

1.10 Rechtsmisbruik

Niemand mag misbruik maken van zijn recht.

1.11 Oogmerk om te schaden 

1.12 Afstand van recht

Afstand van recht wordt niet vermoed.
Inwerkingtreding: 1 januari 2023 (1ste dag van de 6de maand na de maand waarin de wet is bekendgemaakt in het BS).
Het nieuwe boek 1 is van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsfeiten die plaatsvinden na de inwerkingtreding van de wet.
Dat betekent dat de oude regels nog van toepassing zijn op:

  • de toekomstige gevolgen van rechtshandelingen en rechtsfeiten die plaatsvonden voor de inwerkingtreding;
  • rechtshandelingen en rechtsfeiten die plaatsvinden na de inwerkingtreding, maar die betrekking hebben op een verbintenis ontstaan uit een rechtshandeling of rechtsfeit dat plaatsvond voor de inwerkingtreding.

Partijen kunnen beslissen om daarvan af te wijken en anders overeen te komen.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top