Veilig werkgedrag
Compliance19 november, 2020

Het opvolgen van de coronaregels is sterk verbonden met veilig werkgedrag

Het onafhankelijke Nederlandse onderzoeksbureau TNO heeft nagegaan welke invloed verschillende factoren hebben op het niet of net wel naleven van de coronaregels. Twee strategieën om mensen regels te doen naleven, springen eruit. Niet toevallig gaat het om tools die ook in de wereld van welzijn op het werk worden aangeraden.
 
TNO heeft onlangs een “Brains4corona”-team samengesteld, dat verschillende coronagerelateerde projecten coördineert.  Een van die projecten had tot doel om vast te stellen welke methodieken kunnen worden gebruikt om de naleving van de coronamaatregelen te verbeteren.

Die naleving is geen evidentie: veel mensen hebben moeite om de nochtans eenvoudige coronaregels op te volgen. Blijkbaar kan lang niet iedereen zijn contacten beperken en grote groepen vermijden.
Het TNO-onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van online vragenlijsten, ingevuld door zo’n 1.600 mensen tussen 20 en 55 jaar.

Hoe laten we mensen de regels respecteren?

Uit het onderzoek bleek dat twee strategieën een duidelijk positief effect hebben op het gedrag van mensen bij het naleven van de coronamaatregelen:

  1. Gebruik maken van een “als-dan”-hulpblad. Een deel van de onderzoeksgroep werd gestimuleerd om vooraf “als-dan”-plannen te maken voor moeilijke situaties waarin naleving van de regels niet evident is. Daarvoor gebruikten ze een hulpblad met verschillende (mogelijke) scenario’s, waarbij ze aangeven wat in elke situatie het veiligste gedrag zou zijn. En dit werkte, want de groep met het hulpblad gaf aan beter te weten wat te doen. Ze rapporteerden dat ze zich vaker aan de gedragsmaatregelen hadden gehouden. En ze rapporteerden bovendien minder vaak bezoek te ontvangen en drukte te vermijden, zoveel mogelijk thuis te blijven, en vaker in de mouw te niezen of hoesten.
  2. Het opwekken van empathie door mensen een videoboodschap te laten zien waarin een kwetsbare oudere vertelt over zijn ervaring met het coronavirus. Mensen die de video gezien hadden, voelden meer kwetsbaarheid voor corona en hadden een hogere intentie om de maatregelen na te leven.

Veilig werkgedrag

Pientere preventieadviseurs hebben de parallellen met veilig werkgedrag wellicht al gezien. In de wereld van welzijn op het werk gebruiken we immers dezelfde strategieën:

“Als-dan”-hulpblad: dit is gewoon de risicoanalyse-techniek “What if” of een meer gestructureerde versie“SWIFT”. Vooraf in groep (interactieve risicoanalyse) nadenken over wat kan mislopen en wat goede oplossingen zijn, verhoogt het risicobewustzijn.

Opwekken van empathie door videoboodschap is een toepassing van het aloude  “een beeld zegt meer dan duizend woorden”. In de preventiewereld proberen we veel visueel te communiceren en rolmodellen te zoeken die indruk maken, omdat ze slachtoffer zijn van een arbeidsongeval bijvoorbeeld, maar ook positieve rolmodellen zoals ‘de veiligste ploeg van de maand’. Ze worden ingezet om efficiënt te communiceren over risico’s.

Preventieadviseurs die deze strategieën inzetten (uiteraard via de werkgever), hebben meer kans om gerust op hun twee oren te slapen. Daarbij is het aangeraden om verschillende strategieën uit te testen en met elkaar te combineren. Of in de woorden van TNO:

“Wanneer mensen blijven beseffen dat zijzelf en anderen risico lopen, en dat de maatregelen essentieel zijn om dit risico te verkleinen, zullen zij gemotiveerd zijn om de maatregelen na te leven.”

Lees ook:

Communicatie en instructies - Hoe overtuigend te communiceren over preventie?
Communicatie en instructies - Hoe doeltreffend te communiceren met communicatief moeilijk bereikbare groepen?
TNO, “Betere opvolging van coronamaatregelen door gedragsinterventies

Auteur: Michiel Sermeus

HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk
Gerelateerde onderwerpen bekijken
HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk

Whitepaper

Gezonde medewerkers zijn uw grootste troef.
Voorkom burn-out!

Back To Top