Samarbete i öppet kontorslandskap
Skatt & Ekonomiaugusti 25, 2021

Capego Skatt utvecklat i nära samarbete med användarna

Hösten 2021 lanserades Capego Skattmarknadens mest intuitiva skatteprogram. I och med lanseringen utökades Capego med ett skatteprogram och Wolters Kluwer erbjuder nu en integrerad helhetslösning mellan bokslut och skatt. Allt för att ytterligare effektivisera och förenkla för kunderna. Men det är inte ett oprövat kort som når marknaden i september.  
– Våra pilotprojekt är ett framgångskoncept och gör att kunderna alltid kan känna sig trygga med att våra program är utvecklade med användaren i fokus, säger André Bodin, Product Manager på Wolters Kluwer. 
Sedan den 1 februari 2021 deltog en stor grupp användare på ett flertal företag i ett pilotprojekt kring Capego Skatt. Syftet med pilotprojektet var att samla in data och feedback för Wolters Kluwer att ha med sig i slutskedet av utvecklingsarbetet.  

– Att ha ett nära samarbete med användarna kring produktutvecklingen är i sig ingenting nytt för oss, det har länge varit en naturlig och värdefull del i vår process. I utvecklingen av Capego Skatt skalade vi upp samarbetet något, inte bara i pilotens storlek utan även kommunikationen med användarna under projektets gång, säger André Bodin. 

Synpunkterna från pilotprojektets användare har varit övervägande positiva, men självklart har det också kommit förslag på förbättringar. Just förbättringsförslagen är det stora värdet av pilotprojektet, eftersom det är användarna själva som bäst vet vilka funktioner som passar dem och vad som förenklar deras arbete. 
 
Från pilotprojektet kan man se att det som användarna varit klart nöjdast med har varit integrationen mellan bokslut och skatt, vilket 50 % angett som den stora fördelen med Capego Skatt. Enkelhet i att hitta och navigera i skatteprogrammet är en annan sak som särskilt lyfts fram. På förbättringsförslag har flera pilotdeltagare nämnt bland annat följebrev samt en något bättre överblick för byråledare. 

En av kunderna som deltagit i pilotprojektet är redovisningsbyrån Faktor (tidigare Yrev). Med sina 15 medarbetare i Ystad och Skurup erbjuder Faktor tjänster inom redovisning, revision, rådgivning och digitala kundlösningar. Faktor arbetade redan innan pilotstudien med Capego Bokslut och ville gärna testa och utvärdera ett skatteprogram som på ett enkelt sätt kunde effektivisera flödet mellan just bokslut och skatt. Emilia Sjögren, redovisningskonsult på Faktor, tycker att det är av stort värde att få testa och lämna synpunkter på kommande produkter från Wolters Kluwer.  

Emilia Sjogren– Eftersom vi sedan tidigare arbetar med Capego Bokslut kändes det självklart att testa Capego Skatt. Att vara en del av pilotprojektet har varit väldigt spännande, och vi har verkligen känt att såväl synpunkter som förslag tagits på allvar. Som användare är det otroligt värdefullt att få utgöra en del i produktutvecklingen på det här sättet, säger Emilia Sjögren.  

Ytterligare en redovisningsbyrå som deltagit i pilotprojektet är den digitala byrån Checkat. Byrån, med kontor i Linköping, har från start varit en enbart digital byrå med erbjudande inom rådgivning, ekonomi och lön. Redovisningsekonomen Checkt MadeleineMadeleine Hammarstedt är en av åtta medarbetare som provat Capego Skatt och tillsammans med övriga kollegor är hon mycket nöjd med programmet och att ha fått agera testpilot. 

– Vi såg en möjlighet att ha allt samlat och ville prova ett program som förenklade vårt digitala arbete ännu mer, säger Madeleine och fortsätter:

– Det har varit jättebra att få vara en del av pilottestet. Vi har gett feedback och varit med och format slutversionen av programmet för att skapa bästa möjliga  arbetssätt för användarna, berättar Madeleine.

Lanseringen av Capego Skatt är ett viktigt led för Wolters Kluwer att ytterligare öka möjligheten för effektivisering av arbetet för sina kunder, och värdet av att få in feedback redan innan programmet lanseras kan inte underskattas.

André Bodin– Vårt mål med pilotprojekt är aldrig att luta oss tillbaka och vara nöjda med det vi dittills åstadkommit, utan snarare att få en möjlighet att förbättra och förfina produkten med hjälp av våra användares feedback. Självklart känns det bra när responsen nu var så pass positiv, men det som verkligen gör skillnad är synpunkter och frågor kring förbättringar. Vi strävar ju hela tiden efter att göra våra kunders jobb smidigare och mer effektivt, därför kommer flera av de förbättringsförslag som kommit under pilotprojektet ha byggts in i programmet redan till lanseringen i september, avslutar André Bodin.  

Arbetar du med bokslut, redovisning eller revision och vill delta i Wolters Kluwers framtida pilotprojekt kring produktutveckling? Skicka gärna en intresseanmälan till [email protected]. 

Back To Top