Miljöbild Validi
Skatt & Ekonomimaj 24, 2023

Capego – ett system att växa med för småländska redovisningsbyrån VALIDI

VALIDI grundades 2019 med målet att kombinera lång erfarenhet och kompetens från stora redovisningsbyråer, med den lilla byråns fokus på verksamhetsnära och flexibla kundsamarbeten. En viktig grundsten var att i samband med starten hitta ett modernt bokslutsystem och en trygg leverantör som företaget kunde växa med in i framtiden. Valet föll på Capego Bokslut och Wolters Kluwer.  

Utmaning och drivkrafter

VALIDIs kunder är allt från mindre fåmansbolag till större och noterade bolag inom en rad olika branscher, bland annat flera tillverkande bolag, samt fastighets- och konsultbolag.

Emelie Norén, VALIDI– Det som är viktigt för våra kunder, det är vår drivkraft. Vi lägger mycket fokus på att förstå deras verksamheter. Vi är en modern byrå som jobbar mycket digitalt men mötena med våra kunder, ute i organisationen och på fabriksgolvet, är centrala för att vi ska kunna stötta dem på bästa möjliga sätt. För oss är redovisningen och den ekonomiska uppföljningen så mycket mer än bara siffror. Rapporterna ska vara ett beslutsunderlag, inte bara något nödvändigt ont. Därför är det viktigt att vi sätter oss in i deras vardag, säger Emelie Norén som är kontorschef för Jönköpingskontoret.

Till skillnad från många storbyråer, där man ofta jobbar mer likriktat, oavsett storlek och bransch, så anpassar VALIDI sina leveranser mer utifrån enskilda kundbehov. Monica Milleström arbetar som redovisningskonsult på VALIDI i Jönköping:

– Det var en av de saker som lockade mig att börja på VALIDI för ungefär 3 år sedan. Jag kom från en större byrå och såg en chans att jobba närmare kund, mer varierat och behovsstyrt. Inte så fyrkantigt som det ofta kan bli på en större byrå. Rapporteringen är ett exempel, där vi sätter ihop olika rapportpaketet baserat på hur varje enskild kund vill ha det.

Val av lösning

Den digitala utvecklingen gör att mycket av den löpande bokföringen kan automatiseras och att mer tid kan läggas på sammanställning och analys. Redovisningskonsulterna får större utrymme att hjälpa kunden att nå sina mål, att titta framåt istället för att enbart bokföra det som redan hänt. Delar av det som traditionellt ingått i revisorernas arbete, kan VALIDIs redovisningskonsulter nu stötta med både löpande under året och inför bokslutet.

– Det är en rolig utveckling. Vi vill ligga i framkant med att jobba modernt och nyttja möjligheterna med mer digitala arbetssätt, olika system och integrationer. En av våra styrkor är att vi är vana att jobba i många olika affärssystem. Att jobba digitalt passar oss också bra i och med att vi sitter på olika orter. Vi samarbetet mycket och det är enkelt att jobba på distans. 

Eftersom det inte finns stöd för bokslut i affärssystemen var det viktigt för VALIDI att redan tidigt få på plats ett bokslutsystem som kändes tryggt och som bolaget kunde växa med. Målet var att skapa enhetlig bokslutsprocess och samla årsboksluten för alla kunder i ett och samma system, både för dokumentation och kvalitetssäkringen. 

– Capego var ett självklart val för oss! Flera av oss hade jobbat i systemet tidigare och upplevt fördelarna. Det känns tryggt att Wolters Kluwer har många storbolag som kunder, det ser vi som en drivkraft för systemet fortsätter att utvecklas. De ligger långt fram digitalt, vilket passar vårt sätt att jobba, berättar Emelie.

Idag jobbar VALIDI i Capego Bokslut med såväl månads- som årsbokslut och i skatteprogrammet Capego Skatt, samt i Capego Koncern.

Förväntningar och resultat 

Monica Milleström, VALIDI– Jag jobbar mer eller mindre dagligen i Capego. Att både månadsbokslut och årsbokslut omfattas är jättebra. Med allt samlat på ett och samma ställe slipper man växla mellan olika system. Fast vi precis har börjat använda Capego Skatt märker vi redan hur smidigt det är när det är direkt integrerat mellan bokslut och deklaration. Att all dokumentation är samlad direkt i systemet är nog det jag tycker är bäst, säger Monica.

Både Emelie och Monica betonar värdet av att Capego stödjer REKO och FAR, och även fungerar bra i deras arbete med ”fyra-ögons-principen” för att kvalitetssäkra sitt arbete. De tycker även att kontrollfrågorna i Capego är ett bra sätt att ta ställning till viktiga kontrollsteg i arbete. 

– Capego fungerar över lag mycket bra. Det är ett modernt system, där vi får en bra översikt och det är enkelt att jobba i. Wolters Kluwer har även bra manualer på hemsidan som är enkla att följa, med tydliga instruktioner steg för steg. Med den samlade årsakten blir kundens bokslutsdokumentation både tydlig och lättillgänglig. När vi känner oss trygga med att vi har gjort en korrekt bokslutsleverans, blir också kunden trygg, säger Emelie.

Det händer mycket i utvecklingen på alla fronter på VALIDI. Bolaget vill växa rejält och mer än fördubbla arbetsstyrkan de närmaste åren.

– Att jobba med Wolters Kluwer och Capego är klockrent för oss idag. Vi bygger våra interna processer anpassade för Capego. Det känns tryggt att vi har landat i ett system som stödjer oss så mycket i våra bokslutsleveranser. För oss är det viktigt att arbeta i system som ständigt utvecklas och ligger i framkant med tekniken och Capego är verkligen ett system, som gör det och som vi ser oss växa med i framtiden, avslutar Emelie.

Om VALIDI
VALIDI är en modern redovisningsbyrå som erbjuder innovativa och effektiva redovisningstjänster, smart rådgivning och kompetent resursförstärkning som bidrar till hållbar utveckling och en stabil, värdeskapande ekonomifunktion. VALIDI har sitt ursprung i Småland med kontor i Jönköping, Växjö, Anderstorp och Halmstad med totalt 15 anställda idag.
Back To Top