digital signering
Skatt & Ekonomiseptember 09, 2022

Vilka krav ska du ställa på digital signering?

Att gå från analog till digital signering gör signeringsprocessen både enklare och säkrare. Men vilka krav ska man ställa på en digital signeringstjänst?

I dag arbetar vi allt mer digitalt. I den här nya verkligheten blir det ännu viktigare att kunna använda digital signering för att följa med i utvecklingen.

Med digital signering är det lätt att få en överblick och säkra att alla lagstadgade underskriftsprocesser efterlevs i ett intuitivt och säkert dokumentflöde. Med hjälp av till exempel BankID hanteras din signatur inom fasta och pålitliga ramar.

“Digital signering är en viktig del av våra kunders digitala övergång och det stödjer deras resa mot en digital, molnbaserad framtid. När vi blickar framåt ser vi digital signering som en integrerad del av våra kunders mjukvara” säger Niclas Johansson, product manager på Wolters Kluwer.

Men vilka krav ska man ställa när man väljer en digital signeringstjänst? Nedanstående punkter är viktiga att överväga.

Lagstiftning

Din digitala signeringslösning måste uppfylla EU-lagar, samt alla förordningar för datainsamling, övervakning och registrering. Var noga med att tjänsten du väljer följer de regleringar som gäller för din verksamhet och att den säkerställer konstant efterlevnad med den senaste lagstiftningen.

Säkerhet

I en digital värld är säkerhet A och O. Välj en leverantör som prioriterar en hög säkerhetsstandard och uppfyller dina säkerhetskrav och förväntningar. Tjänsten du har valt ska helst vara strikt reglerad och regelbundet kontrollerad av specialister.

Dataskydd

Det är viktigt att din leverantör skyddar data på korrekt sätt så att du inte behöver oroa dig. Tjänsten ska behandla dina kunders personuppgifter i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning, samt säkerställa full efterlevnad av GDPR. För att få djupare insikt i datasäkerheten kan du till exempel fråga hur leverantören krypterar dina kunders data.

Back To Top