Grissle är störst på digitala inlämningar i Capego
Skatt & Ekonomiseptember 17, 2020

Störst på digitala inlämningar i Capego

Text: Hanna Stensson     Foto: Katja Ragnstam

Grissle Redovisningskonsult är inte bara byrån med spetskompetens inom redovisning, utan numera också rekordhållare i antalet digitala inlämningar via Capego hittills i år. Grundaren Joakim Grissle, berättar om byråns resa som startade 2006. Kollegan Angela Consani Stahre berättar i sin tur om arbetet för att hamna i inlämningstoppen.

Joakim Grissle är egenföretagaren vars yrkesmässiga bakgrund tog avstamp vid PwC. Efter sex års tid tog han möjligheten att testa på arbetet på en ekonomiavdelning genom tjänsten som redovisningsansvarig på Lindex.

Hösten 2006 beslutades det om nya jävsregler innebärande att revisionsbyråer inte längre fick utföra exempelvis årsredovisningar för större, existerade kunder. Joakim, med intresse för denna typ av redovisning, såg en marknadspotential och bestämde för att starta eget med fokus på området. – Jag valde bort löpande bokföring för att fokusera på det jag tycker är roligast, bland annat årsredovisningar och koncernredovisningar. Genom att vara specialiserade inom ett visst område kan vi hålla mycket hög servicegrad och kvalitet, berättar Joakim.

Spetskompetens

Grissle Redovisningskonsult etablerades i slutet av 2006 och firman fick en kanonstart. En fin relation med PwC bidrog till framgångarna då Joakim blev rekommenderad för uppdrag de inte längre kunde genomföra i och med de nya reglerna.
– Jag körde de första tio åren själv. Kontaktnätet bland revisionsbyråer har hela tiden vuxit och vi blir rekommenderade från olika håll. Ekonomer hos kundföretag byter tjänst och tar med oss till det nya företaget. På så vis ökar kundstocken, förklarar Joakim.

Efter att återkommande fått tacka nej till uppdrag på grund av tidsbrist blev det till slut dags att ta nästa steg. År 2017 flyttade Grissle Redovisningskonsult till nya lokaler i Kungälv och två redovisningskonsulter med många års erfarenhet av branschen, anställdes. Idag har byrån fem anställda och samarbetar även med underkonsulter vilka använts flitigt under högsäsongen.
– Vi biträder även med årsvisa tjänster till redovisningsbyråer som behöver hjälp att lösa akuta resursbehov. Det kan även vara så att redovisningsbyrån är i behov av kompetens inom koncernredovisning och då är vi behjälpliga, berättar Joakim.

Bäst på inlämningar

Byråns digitala resa har utvecklats i takt med att medarbetarna blivit fler, något som Joakim menar är ett måste för företagets effektivitet. Kundkontakten sker främst digitalt med kontoret som utgångspunkt, även om den rådande situationen har inneburit mer hemarbete än tidigare. Under 2020 har Grissle Redovisningskonsult dessutom fördjupat ett samarbete med Wint, något som genererat ytterligare uppdrag inom digitala inlämningar.

Som ett resultat av samarbetet och sin specialistkunskap, var Grissle Redovisningskonsult den byrå som gjorde flest digitala inlämningar i våras genom Capego, ca 150 stycken. Angela Consani Stahre har varit redovisningskonsult på firman sedan december 2018. Hon arbetar med bokslut, framförallt årsredovisningar, och har varit högst involverad i de digitala inlämningarna.

Trots att Grissle Redovisningskonsult gick över till digitala inlämningar mitt under högsäsongen, menar Angela att förändringen gått väldigt smidigt.
– Vi har använt Capego för bokslut och årsredovisningar i flera år. När den nya funktionen kom i våras, som gjorde det möjligt med digital inlämning genom programmet, hoppade vi på direkt. Omställningen har löpt på väldigt bra och det har varit smidigt i och med att det finns en guide. Fastnar man på någonting så förklarar programmet vad som behöver justeras, förklarar Angela.

På frågan om organisationen har påverkats, svarar Angela att hon bara ser fördelar med att bli ännu mer digitala.
– Till viss del har våra arbetssätt påverkats. Vi har tidigare varit mer beroende av posten eftersom handlingarna skickats via brev; både mellan oss och kunder, samt till Bolagsverket. Nu är det färre mellanhänder kan vilket underlättar administrationen, säger hon.

Positiv respons från kunder

Grissle Redovisningskonsult har under det senast året märkt av en tydlig efterfrågan bland kunderna när det kommer till just digital inlämning.
– Vi har bara fått positiv feedback från kunderna. I början frågade vi om det var okej att vi gjorde digital inlämning, och alla har nappat på det. Det har bara varit positivt, alla vill vara en del av den digitala resan som pågår just nu, säger Angela.

Hur lyckades då Grissle Redoivningskonsult hamna i toppen? Tack vare expertisen och fokus på just årsredovisningar och bokslut, har byrån lyckats sticka ut i statistiken.
– Vi gör så väldigt många årsredovisningar. Andra byråer har den här delen, men de erbjuder även det löpande arbetet. Vi har framförallt slutprodukten och är väldigt duktiga på bland annat årsredovisningar, förklarar Angela.

Angela avslutar med att berätta att planen är att ligga topp även nästa år. Till byråer som är nyfikna på att börja erbjuda digitala inlämningar, har hon ett tydligt medskick:
– Det är bara att göra det! Haka på, det är inte komplicerat alls och kunderna uppskattar det.

Om Grissle Redovisningskonsult

Grissle Redovisningskonsult bildades i slutet av 2006 av Joakim Grissle. Företaget verkar från Kungälv och är specialister inom årsredovisning, koncernredovisning, bokslut och inkomstdeklaration.

Här arbetar fem erfarna medarbetare, både redovisningskonsulter och ekonomikonsulter. Uppdragsgivarna finns inom olika sektorer, inte minst fastighetsbranschen. Kunderna är oftast större företag/koncerner men även mindre och medelstora bolag finns på kundlistan.

www.grkab.se
Back To Top