Above photography shot of a group of people collaborating on wood table with computer, ipad, and iphone. design floors, modern, Q3 2021, TAA NA US - Preparer
Skatt & Ekonomidecember 01, 2021

Snart dags för årsbokslut

Efter:Maria Johansson, produktspecialist

Året går mot sitt slut och för dig som har aktiebolag, enskild firma eller någon annan företagsform är det snart dags att göra ditt årsbokslut. I den här artikeln tipsar vi om några bra saker att tänka på innan årsskiftet. 

Aktiebolag 

Före årets slut är det bra att se över hur resultatet kommer att bli och göra ett preliminärt bokslut. Det kan också vara bra att kolla upp om det även behövs en preliminär inkomstdeklaration för att justera den debiterade bolagsskatten. Det behövs om det är stor skillnad mellan debiterad skatt och beräknad skatt. 

Det preliminära bokslutet bör stämma av följande: 

 • Avskrivningar
 • Lagervärde
 • Periodiseringar 
 • Räntebetalningar
 • Kundfordringar 
 • Leverantörsskulder  

Om det finns kundfordringar och leverantörsskulder – skicka påminnelser om det inte redan har gjorts på fakturor som förfallit, samt gå igenom gamla skulder och kontrollera varför dom ligger kvar som obetalda. 

Det är också viktigt att kontrollera att resultatet från föregående år är omfört enligt stämmobeslutet. Detta ska göras i den löpande bokföringen den dagen stämman hålls. Som underlag till verifikatet kan man använda en kopia av stämmoprotokollet. 

Investeringar 

Det kan generellt sett vara bra att se över behovet av investeringar inför ett årsavslut. 

I år är det dock extra viktigt att fundera kring detta då det införts en tillfällig skattereduktion för inventarieinköp på grund av coronapandemin för att stimulera investeringar. 

Reduktionen gäller vid köp av materiella inventarier och uppgår till 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffats mellan den 1 januari och den 31 december 2021. Det finns även ett krav på innehavstid. Utöver detta krävs även att det finns skatt att räkna av skattereduktionen mot. Detta gäller även för din enskilda firma. 

Har du Skatteinformation kan du läsa mer i Beslut om en tillfällig skattereduktion för investeringar under 2021.

Enskild firma 

Den stora skillnaden mellan aktiebolag och enskild firma är att i en enskild firma beskattas du inte för dina uttag utan för resultatet som företaget ger. Det gör det svårare att beräkna på förhand vilken ”lön” du kommer att få och därmed även hur mycket som du ska betala i f-skatt.  

Därför är det extra viktigt att kontrollera hur företaget går med ett delårsbokslut på hösten och stämma av hur årets uttag/insättningar och betald f-skatt stämmer med det kommande resultatet. 

I övrigt gäller detsamma för enskild firma som för aktiebolag, förutom hanteringen av resultatet från föregående år. Lite beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver så kan det även här vara aktuellt att kolla samma punkter som för aktiebolag. 

 • Avskrivningar 
 • Lagervärde 
 • Periodiseringar  
 • Räntebetalningar 
 • Kundfordringar  
 • Leverantörsskulder 

I bokföringen bokförs alla insättningar och uttag under året samt årets resultat mot konto 2011-2019. I början av året nollställer man konto 2011-2019 mot konto 2010 Eget kapital (ackumulerat). 

Om du gör ett underskott 

Om verksamheten gått sämre än planerat under året så kan det vara bra att tänka på punkterna nedan. 

Kontrollera att din f-skatt ligger rätt. Om du gör preliminärdeklaration, och om debiteringen är för hög, så får du tillbaka inbetald skatt redan nu. 

Har du periodiseringsfonder och/eller expansionsfonder från tidigare år är det nu läge att återföra dem, kontrollera i deklarationen för 2020 hur mycket periodiseringsfonder och expansionsfonder som är aktuellt för ditt företag. 

Om du gör ett överskott 

Om din verksamhet däremot gått bättre planerat, och du har gjort ett högre resultat än du väntat dig, så kan du fundera kring punkterna nedan. 

 • Att göra extra inbetalning till pensionsförsäkringar kan vara ett bra sätt att använda ett överskott. Gör dessa inbetalningar före nyår. 
 • Om du har ett resultat som uppgår till över 716 000 kronor före avsättning till egenavgifter kommer du att belastats med statlig skatt på inkomsten. Om detta inte enbart är en engångsföreteelse så bör du kanske överväga att starta ett aktiebolag och flytta över verksamheten dit. På så sätt kan du ta ut del av resultatet som utdelning och därmed få lägre beskattning. Kontakta gärna en redovisningskonsult eller revisor som kan hjälpa dig att ta rätt beslut. Eftersom det är ägandet vid årets ingång som styr utdelningsreglerna för aktiebolag så kan det också vara klokt att starta aktiebolag innan årsskiftet.
Maria Johansson, produktspecialist
Back To Top