Business people using whiteboard and brainstorming ideas
Skatt & Ekonomiseptember 02, 2022

Skatteförslag inför valet 2022

Nu närmar sig valet med stormsteg och debatterna pågår för fullt. Det man kan konstatera är att skattefrågorna inte lyfts fram i någon större omfattning. Det betyder dock inte att partierna saknar idéer på det området. I denna artikel sammanfattar vi vad de åtta riksdagspartierna vill genomföra på skatteområdet.

Sammanfattning av partiernas skatteförslag 

Här har vi sammanfattat vilka skatteförslag som de åtta riksdagspartierna har. Sammanställningen, som inte gör anspråk på att vara uttömmande, bygger på de valmanifest som partierna lämnat och på övrig information på respektive hemsida. Vi presenterar partierna och deras förslag i bokstavsordning.  

Centerpartiet 

Inkomstskatt 

 • Sänkt skatt på jobb och företagande, särskilt för småföretag och egenföretagare. 
 • Investeraravdraget ska breddas och fördjupas. 
 • Förenklade 3:12-regler. 
 • Skattereduktionen för installation av grön teknik ska utökas. 
 • Ett nytt grönt avdrag för energieffektiviseringar i hemmet. 
 • Avdrag för avgifter till samfällighetsföreningar för väg, bryggor och bredband. 
 • En ny och förenklad företagsform för mikroföretag ska införas. 
 • Sänkt bolagsskatt. 

Arbetsgivaravgifter 

 • Utökat växa-stöd.
 • Lägre arbetsgivaravgifter för personer som står långt från arbetsmarknaden och för dem som har låga inkomster. 

Moms 

Inga förslag på momsområdet.

Punktskatter 

 • Maximal sänkning av skatten på biodrivmedel som blandas in i bensin och diesel.

Kristdemokraterna 

Inkomstskatt 

 • Bred skattesänkning för alla, upp till 200 kr i månaden. 
 • Sänkt skatt på pension.
 • Högre jobbskatteavdrag för personer som fyllt 69 år.  
 • Jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kr per förälder och månad. 
 • Sänkt inkomstskatt för vissa utsatta grupper.
 • Se över skatterna för ideella verksamheter.
 • Underlätta personalägande och generationsskifte av företag, så att fler företag kan drivas vidare om ägaren vill sluta. 

Arbetsgivaravgifter 

 • Inga arbetsgivaravgifter på ersättningar till personer över 69 år. 

Moms 

 • Harmonisering av momssatserna i besöksnäringen. 
 • Förenkling av momsreglerna för lokaler. 

Punktskatter 

 • Inför en stötdämpare i elskatten så att den sänks om elpriserna ökar.
 • Slopad skatt på el under vintermånaderna. 

Liberalerna 

Inkomstskatt 

 • Sänkt skatt på de lägsta lönerna med minst 1 000 kronor i månaden samtidigt som marginalskatten för alla ska fortsätta att minska. 
 • Beskattningen av personaloptioner ska vara internationellt konkurrenskraftig. 
 • Sänkt expertskatt. 
 • Enklare och förmånligare 3:12-regler. 
 • Sänkt skatt på investeringssparkonton genom att bland annat göra de första 300 000 kronorna på ett konto helt skattefria. 
 • Rätten till avdrag för privat pensionssparade ska återinföras så att alla kan spara 1 000 kronor i månaden skattefritt. 
 • Sänkt bolagsskatt.

Arbetsgivaravgifter 

 • Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagare. 
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. 

Moms 

 • Sänkt moms på el. 
 • Punktskatter 
 • Sänkt skatt på el. 

Övrigt 

 • Liberalerna vill att skattesystemet ska anpassas bättre till den växande delningsekonomin. 

Miljöpartiet

Inkomstskatt 

 • Återinför förmögenhetsskatten.  
 • Vill titta över dagens nivåer vad gäller beskattning av fastigheter.  
 • Höjda skatter på sparade pengar.  
 • Sänkta skatter på entreprenörskap och jobb. 

Arbetsgivaravgifter 

Inga förslag. 

Moms 

 • Inga förslag.
 • Punktskatter 
 • Ingen sänkning av skatten på drivmedel.  
 • Fler miljöskatter på miljöförstöring.  

Moderaterna 

Inkomstskatt 

 • Sänkt skatt på arbetsinkomster genom ett förstärkt jobbskatteavdrag. 
 • Sänkt skatt på pension med 6 miljarder under 2023. 
 • Sänkt skatt på investeringssparkonton. 
 • Enklare regler för växande företag. 
 • Förenklade 3:12-regler. 
 • Sänkt bolagsskatt. 

Arbetsgivaravgifter 

Inga förslag.

Moms 

Inga förslag.

Punktskatter 

 • Ytterligare sänkning av bensinskatten.

Övrigt 

 • Moderaterna vill införa ett skattehöjarstopp under den kommande mandatperioden som innebär att de samlade skatterna inte höjs. 

Socialdemokraterna 

Inkomstskatt 

 • Oförändrad bolagsskatt. 
 • Oförändrade ränteavdrag för privatpersoner. 
 • Förenklingar av 3:12-reglerna. 
 • ”Beredskapsskatter” ska höjas främst för höginkomsttagare.  

Arbetsgivaravgifter 

Inga förslag.  

Moms 

Inga förslag.

Punktskatter 

 • Skatten på drivmedel ska ligga kvar. 
 • Ett högkostnadsskydd för elpriserna.

Sverigedemokraterna 

Inkomstskatt 

 • Oförändrade ränteavdragsregler för privatpersoner. Lägre skattetryck på företagande. Förenklade 3:12-regler.  
 • Sänkt skatt på investeringssparkonton.  

Arbetsgivaravgifter 

 • Utöka växa-stödet till tre anställda. 
 • Slopad allmän löneavgift för de två första anställda. 

Moms 

 • Ingen moms på elpriset. 

Punktskatter 

 • Sänkt skatt till sex öre per kilowattimme.
 • Sänkt skatt på drivmedel med upp till fem kronor.  

Vänsterpartiet

Inkomstskatt

 • Högre skatteuttag för de med högsta inkomsterna.
 • Vill återinföra fastighetsskatten för villor med höga marknadsvärden.   
 • Trappa ned ränteavdraget.
 • Minskat rotavdrag och slopat rutavdrag.

Arbetsgivaravgifter

 • Vill slopa systemet med lägre avgifter för unga. 

Moms 

Inga förslag.  

Punktskatter

 • Föreslår sänkta nätavgifter.   
 • Ett pristak på 18 kr/litern för bensin och diesel.  
 
Kommentar
Det är ett antal frågor som återkommer hos många av partierna exempelvis översyn av 3:12-reglerna och sänkning av skatt på el och drivmedel. Något som sju av åtta partier lyfter fram är behovet av en ny skattereform och de flesta verka överens om att en sådan bör ske i samarbete mellan merparten av partierna oavsett dagens samarbetsparter. 
Företagsbeskattning, Regelverket för fåmansföretagare (inkl. 3:12 reglerna), Personbeskattning, Kapitalbeskattning, Skattefrågor ägarledda företag, Fåmansföretag, Handelsbolag & Enskilda Firmor.
Back To Top