Group of women in office meeting around a laptop
Skatt & Ekonomimaj 15, 2023

Så optimerar du data för förståelse och anpassning

Den digitala utvecklingen har öppnat upp för nya möjligheter. Genom att visualisera data kan du som jobbar med ekonomisk rapportering och rådgivning göra data tillgänglig för fler och därmed underlätta dina kunders affärsplanering. 

Enklare att förstå ekonomiska rapporter och prognoser

Idag finns det många program som gör det möjligt att visualisera data och presentera det på ett tydligt och enkelt sätt. I stället för att lägga timmar på att manuellt sammanställa data och plocka fram grafer och diagram är det idag möjligt att plocka fram detta med endast några få klick.

- Att visualisera siffror är det mest effektiva sättet att göra dem enklare att förstå, säger Camilla Einarsson, redovisningsexpert på Wolters Kluwer.

Bättre förutsättningar att anpassa för fler

När det går snabbare och blir enklare att ta fram rapporter och grafer öppnas också möjligheter att skräddarsy dem och ta fram olika rapporter för olika mottagare.

- Tack vare möjligheten att specialanpassa rapporterna kan mottagare få olika dem skräddarsydda efter just deras intressen, kunskap och behov, säger Camilla.

En CFO kanske vill få en detaljerad översikt av hela verksamheten, medan en projektledare eller avdelningschef kanske är mer intresserad av specifika områden. Sen finns det också de som kanske inte är så insatta, men ändå behöver kunna tillgodogöra sig informationen på ett bra sätt.

- Du kanske vill presentera en övergripande bild för de anställda hur det går för företaget. Då behöver du enkla diagram och grafer som beskriver utvecklingen på ett lätt och översiktligt sätt, utan detaljer och svåra nyckeltal, säger Camilla.

Viktigt med rätt kompetens

Förutom att ha rätt typ av program och system är det också viktigt att ha rätt kompetens. Redovisningskonsulten ska kunna ta rollen som rådgivare snarare än att bara vara en utförare. Det innebär allt från att förstå kundens behov till att vara en bra lyssnare och kunna se samband. Man kan säga att den tekniska utvecklingen faktiskt gör konsultens kompetens och personliga egenskaper mer värdefulla – inte mindre som många tror.

- Det handlar alltmer om att förstå kunden och för det krävs rätt kompetens. Vilken typ av data vill kunden se och hur presenterar jag det på ett bra sätt? Och hur gör jag det relevant? Ibland behöver man kanske till exempel sätta siffrorna i en kontext, som genom att jämföra med branschen som helhet, avslutar Camilla.

Vill du lära dig mer?

  • Capego Finsit från Wolters Kluwer hjälper dig att ta fram visuella rapporter som kan hjälpa dina kunder med deras affärsplanering – snabbt och enkelt!
Camilla Einarsson1
Produktspecialist Capego Finsit
Produktspecialist på Wolters Kluwer sedan 2018 och produktägare för rapporteringsverktyget Capego Finsit.
Back To Top