Redovisningskonsultens
Skatt & Ekonomimars 31, 2020

Redovisningskonsul tens viktiga uppgift - kontakta dina kunder

Nu är det av största vikt att kontakta dina kunder eftersom kunderna har mycket stort förtroende för dina kunskaper och för dig som person. Det är nu vi behövs som mest, och då menar jag alla vi som idag arbetar nära kunderna med deras ekonomi, löner och rådgivning.

Agera nu!

  1. Kontakta varje kund. Du kan kundens affär och tillsammans kan ni göra en lägesanalys av hur kunden har drabbats och vad som förväntas ske inom de kommande dagarna och veckorna.
  2. Gå igenom kundens likvida situation och planera tillsammans med kunden vad som är möjliga och lämpliga åtgärder framåt.
  3. Diskutera och ge råd till kunden vilka olika saker som bör åtgärdas, både avseende intäkter och kostnader. Vilka kostnader kan man avstå? Vilka stöd och anstånd kan utnyttjas? Klarar företaget flera lån på längre sikt?

Du kommer att bli uppskattad av dina kunder för att du tar initiativ och visar att du vill hjälpa till.

Någon som har tid att se deras problem och kan komma med förslag som kan avgöra hela kundföretagets överlevnad .

Som ledande branschorganisation påverkar och samverkar Srf konsulterna med Skatteverket, Bolagsverket och andra myndigheter och kommunicerar löpande de praktiska konsekvenserna av de beslut som ska genomföras.

Du hittar mer information på https://www.srfkonsult.se/srf-konsulterna-om-corona/

Srf konsulterna har även tagit kontakt med MSB, då vi anser att redovisnings- och lönebranschen utgör en samhällsviktig funktion för att företagen ska bibehålla regelefterlevnad och finansiell stabilitet.

Återigen – detta är en situation där vi i branschen kan visa att vi verkligen bryr oss om våra kunder och kan visa på olika alternativ och råd som hjälper dem igenom krisen på bästa sätt. Vi har kunskapen, vi har erfarenheten och vi har företagens förtroende.

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör
Srf konsulterna

Detta är en gästkrönika av Roland Sigbladh på Srf konsulterna. Vill du också skriva en gästkrönika på Insight är du välkommen att kontakta redaktionen.

Back To Top