Helen Salmonsson
Skatt & Ekonomioktober 11, 2022

Med ambition att förnya revisionsbranschen

Text: Johanna Hedström & Amanda Frid. Bild: Posé & Carl-Henrik Trapp

En helt ny typ av byrå, med nya sätt att mäta prestation och nya modeller för att ta betalt. Så beskriver grundarna Dan Brännström och Helen Salmonsson uppstickaren Atrakta, ett av de senaste byråtillskotten i Wolters Kluwers kundnätverk. Med nya metoder och synsätt på revision har de ambitioner att förändra branschen.  Allt började med ett möte mellan Dan Brännström, tidigare generalsekreterare på FAR, och Helen Salmonsson, tidigare PWC-partner och företagsledare, under Guldklubbans nationella event, i december 2019. Ett initierat samtal om branschens utveckling blev till en fortsatt dialog och slutligen blev drömmen till handling, och byrån Atrakta grundades. 

Dan Brannstrom – Vi är jätteglada över att våra vägar korsats, vi delar värderingar och har en gemensam längtan efter att få skapa en byrå som har andra drivkrafter än lönsamhet, säger Dan Brännström och fortsätter:
– Vi startar mitt i landet, och siktar på att växa därifrån. Det är helt rätt i tiden att skapa något som Atrakta, och att pröva nya koncept och idéer. Branschen är i behov av förändring och vi vill vara en av de aktörer som leder och inspirerar. 

Tillsammans med en tredje partner, Jonathan Bolin, är grundarna i en uppstartsfas och mitt i en rekryteringsprocess. Hittills är det sex medarbetare som i mitten av augusti slår upp portarna till Atraktas första kontor i Östersund. 

Med kompassen riktad mot nya vägar 

Att starta upp och starta om är en spännande process, där både Dan och Helen lyfter fram hur de ständigt måste påminna sig själva och varandra om vad Atrakta står för. Under rekryteringsprocessen har fokus legat på att hitta kollegor som vill vara med och forma Atrakta till en syftesdriven byrå. 
– Vi har valt att forma vår logga utifrån symboler. En cirkel, en triangel och en kvadrat. Det är för att påminna och bli påminda av att vi inte är stöpta i samma form, och det ska vi heller inte vara. Vi vill ta tillvara på var och ens styrkor, skapa tillsammans och komplettera varandra, säger Helen Salmonsson. 

Med fokus på att hitta nya arbetsmetoder och sätt att mäta förbereder de sig på att fokusera helhjärtat på kundupplevelsen. 
– De flesta byråer mäter debiteringsgrad. Det är ett enkelt mått men det säger inget om vare sig kvalitet eller kundnöjdhet. Vi vill istället mäta det som faktiskt leder till vårt önskade läge, som är den bästa kundupplevelsen. Vi tror på att mäta beteenden som leder till det och kommer att lägga krut på att involvera medarbetarna för att nå dit.  

Att effekten av Atraktas arbetssätt är viktigare än lönsamheten genomsyrar allt, berättar Dan och Helen. De arbetar nu fram nya arbetssätt och samarbetsformer där kundbehovet får vara styrande. 
– Vi ska inte vara en byrå som kunderna inte vågar ringa för att betalningsklockan startar. Det är viktigare att skapa goda relationer och ett genuint förtroende och då är det vissa saker som ska ingå, säger Helen.

Att det inte finns en färdig prissättningsmodell ser Dan som en fördel, med möjligheten att pröva sig fram med hjälp av kunder som är villiga att agera testpiloter. Intresset från kundsidan har redan visat sig tydligt. 
– Att ta betalt per timme kommer vi att undvika. Utgångspunkten är istället värdet för kunden, säger Dan. Det är egentligen ganska ointressant hur många timmar och minuter insatsen har tagit. Vi tror på en värdebaserad prissättning som kan se olika ut för olika typer av kunder och företag, säger Dan. 

Programvara en viktig kompentent för kvalitet 

Inför Atraktas uppstart sonderade Dan och Helen terrängen för att hitta rätt programvara och leverantör. Helen har tidigare erfarenhet av Skatt och Capego, och de båda enades snart om att Wolters Kluwer var det bästa valet. 
– Vi hörde efter med före detta kollegor som varit i samma sits, och fick genomgående tips och rekommendationer om att välja Wolters Kluwer, berättar Helen. 

Atrakta kommer till en början att arbeta med Capego Bokslut, Skatt, Revision och Transaktionsanalys. Helen lyfter fram att det är av stor vikt att valda program är effektiva verktyg som löpande utvecklas tekniskt och som uppdateras utifrån lagar, regler och praxis.
– Vi har hittat en bra lösning som möjliggör både kvalitet och effektivitet. Det är viktigt för oss med en seriös och framåtlutad leverantör, och där upplever vi att Wolters Kluwer matchar våra behov på rätt sätt, säger Helen.  

Både Dan och Helen är bestämda i att Atrakta ska ta en annan väg, och att de inte hade startat upp om det vore tänkt som en traditionell byrå. De förenas i en längtan att utveckla branschen.
– Vi har fått med oss otroligt mycket från tidigare arbetsgivare och erfarenheter, och det har på något sätt lett till detta. Nu gäller det att hålla i och utmana för att lyckas skapa något nytt som förhoppningsvis kan bidra till att förnya branschen. Vanans makt är stor men vi kommer att vrida och vända på allting som kommer upp – för att göra det på ett nytt sätt, avslutar Helen. 

 
 

Om Atrakta

Atrakta i Sverige AB är den nya formens revisionsbyrå med kontor i Östersund. Atrakta registrerades i februari 2021 och verksamheten planeras bli aktiv under augusti 2021. Bakom byrån står grundarna Dan Brännström, Helen Salmonsson och Jonathan Bolin. Företaget kommer vid starten i augusti bestå av sex medarbetare.
Back To Top