Malin Svanberg Country Manager Wolters Kluwer TAA Sweden
Skatt & Ekonomimaj 27, 2021

Malin Svanberg ny Country Manager för Wolters Kluwer TAA Sweden

Foto: Almeräng Fotografi
Malin Svanberg kliver in i rollen som Country Manager för Wolters Kluwers svenska verksamhet. Malin har varit elva år inom företaget, och kommer närmast från rollen som försäljningschef. 
– Att få ansvara för den svenska verksamheten känns väldigt spännande. Jag jobbar gärna utifrån ett helikopterperspektiv och brinner för utveckling och effektivitet, berättar Malin Svanberg. 
Malin Svanberg har lång erfarenhet inom försäljning och började på Wolters Kluwer 2010 i rollen som Key Account Manager. År 2018 tog hon över som försäljningschef och nu, tre år senare, fick Malin förfrågan om att tillträda som Country Manager. 

Rollen är ny och skapades i samband med en omorganisation som genomfördes i Wolters Kluwer TAA Scandinavia efter årsskiftet. Innan omorganisationen var det vd för Wolters Kluwer TAA Scandinavia, Katarina Thörnqvist, som var operativt ansvarig även för den svenska verksamheten.  

Som Country Manager ansvarar Malin för den svenska verksamhetens alla delar, vilka återfinns inom bolagets affärsområde Tax and Accounting (TAA). I uppdraget ingår koordinering centralt liksom att säkerställa att alla funktioner arbetar mot samma mål.
– Som person behöver jag både förändring och utmaningar för att utvecklas, en mentalitet jag tar med mig in i min nya tjänst och som jag tror behövs i en bransch som utvecklas så snabbt som vår gör just nu, berättar hon. 

Under sina år som försäljningschef bidrog Malin till att utveckla försäljningsavdelningen med förbättrade flöden och en inkluderande kultur. 
– Jag gillar att fundera på hur vi kan bli smartare, snabbare och få bättre flöden genom hela verksamheten, säger Malin och fortsätter: 
– Det räcker inte att utveckla enbart enstaka avdelningar eller funktioner för att förbättra helheten. Vi måste arbeta ihop, nyttja våra olika styrkor och synergier mellan olika arbetsgrupper för att lyckas. 

Inom Wolters Kluwer är jämställdhet prioriterat vilket avspeglas genom en 50 procentig representation av kvinnor respektive män, bland bolagets alla Division CEO:s och Managing Directors. Likaså har styrelsen en jämn fördelning mellan könen (50 procent kvinnor respektive män). Från Malin i Sverige till företagstoppen finns idag en obruten kedja av kvinnliga ledare.

Att vara en del av en stor global koncern som Wolters Kluwer medför flera fördelar. Det ger en stor säkerhet och under covid-19 pandemin har verksamheten ställt om på ett väl fungerande sätt, berättar Malin. Pandemin har även skyndat på digitaliseringen av branschen. 
– Jag tror att framtiden kommer att fortsätta kräva mycket av oss och vi behöver vara snabbrörliga. Sverige ligger i framkant inom vår bransch, och verksamheten kan därför behöva utvecklas i ett högre tempo här än inom andra delar av vår globala koncern, säger Malin Svanberg. 
 
Back To Top