Simplified Tax Accounting Rules for Small Business
Skatt & Ekonomimars 11, 2023

2026 föreslås obligatorisk digital inlämning till Bolagsverket

I en promemoria från Justitiedepartementet föreslås att det ska bli obligatoriskt för aktiebolag att lämna årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket digitalt.

Enligt förslaget undantas börsnoterade bolag och andra företag som tillämpar IFRS från obligatoriet. Även finansiella företag och försäkringsföretag undantas. Förslaget innebär att kravet på digital ingivning kommer att gälla för mer än 95 procent av samtliga bolag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2025.

Källa: Promemoria Regeringskansliet

Arbetar som Skatteexpert på Wolters Kluwers skatterättsavdelningen med att utföra och förmedla analyser och insikter inom skatteområdet.
Back To Top