Man in a blue suit typing on a computer.
Skatt & Ekonomimars 20, 2023

Förslag på uppdateringar av K2 och K3

Den största förändringen som föreslås avser vilka företag som får tillämpa K2. Fokus har varit att inte bara ha gränser utifrån gränsvärden, utan också ta hänsyn till komplexiteten i företagens verksamhet.

Det föreslås nya begränsningar utifrån verksamhetens karaktär, där företag som har vissa typer av transaktioner, tillgångar eller skulder inte får tillämpa K2 utan ska tillämpa K3. Detta ska dock inte gälla de minsta företagen och därför införs ett gränsvärde motsvarande gränsvärdet för när ett aktiebolag kan välja bort revisor

I nya förslaget föreslås bostadsrättsföreningar och företag med utländska filialer inte få tillämpa K2. BFN anser att det i bostadsrättsföreningar är särskilt viktigt att uppnå en rättvisande och jämförbar redovisning när det gäller en förenings byggnad. BFN bedömer också att filialverksamhet utomlands normalt inte är verksamhet som faller in under begreppet ”enklare förhållanden”. Bostadsrättsföreningar och företag med utländska filialer ska därför tillämpa K3.

Källa: Bokföringsnämnden

Camilla Einarsson1
Produktspecialist Capego Finsit
Produktspecialist på Wolters Kluwer sedan 2018 och produktägare för rapporteringsverktyget Capego Finsit.
Contacts
Nytt grepp om skatt & ekonomi

Capego

Digital plattform för skatt & ekonomi

Back To Top