Skatteverket
Skatt & Ekonomimars 07, 2023

Viktiga datum i deklarationen 2023 - fysiska personer

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Deklaration 2 maj 2023

Sista dag att lämna deklarationen är den 2 maj. Det datumet gäller även för personer som är bosatta utomlands.

Den som vill få sin deklarationsblankett redan i början av mars, 6-10 mars närmare bestämt, måste ha haft en digital brevlåda senast den 5 mars 2023. Har man ingen digital brevlåda kommer en deklarationsblankett med vanlig post någon gång mellan 15 mars och 15 april.

Från och med den 14 mars kan du börja deklarera. Den som bara ska godkänna deklarationen kan göra det genom att sms:a eller ringa. I Skatteverkets app kan man även yrka avdrag för resor till och från arbetet. I Skatteverkets e-tjänst är det möjligt att lämna deklarationen digitalt. I e-tjänsten kan även bilagor för exempelvis näringsverksamhet eller kapitalvinster lämnas.

Vem ska lämna deklaration?

Alla behöver inte lämna inkomstdeklaration. Har du låga inkomster eller inga inkomster alls behöver du i vissa fall inte deklarera.

Fysiska personer
En fysisk person ska deklarera om han eller hon:

 • har varit bosatt i Sverige under hela 2022 och har haft inkomst av tjänst eller inkomst av aktiv näringsverksamhet på sammanlagt 20 431 kronor eller mer,
 • har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på 100 kronor eller mer,
 • har varit bosatt i Sverige en del av året och har haft skatte- eller avgiftspliktiga inkomster på 100 kronor eller mer,
 • har fått utdelning, kapitalvinst eller andra ersättningar och förmåner från ett fåmansföretag som ska beskattas i tjänst,
 • har haft kapitalinkomst på minst 200 kronor där kontrolluppgift inte lämnats,
 • ägde fastighet den 1 januari 2022 eller
 • har fått föreläggande att lämna deklaration.

Dödsbon
För en person som har avlidit under 2022 gäller samma regler som om han eller hon hade levt hela året. Dödsbo efter person som avlidit före år 2022 och som inte skiftats ska deklarera om dödsboet:

 • har haft inkomst av tjänst, kapital eller näringsverksamhet på sammanlagt 100 kronor eller mer,
 • har ägt fastighet den 1 januari 2022 eller
 • ska betala avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader.

Om dödsboets enda inkomst under 2022 har varit ränta eller utdelning, som det lämnats kontrolluppgift på, behöver inkomstdeklaration inte lämnas.

Anstånd

Om du har ett godtagbart skäl för att lämna deklarationen senare än den 2 maj, kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Ansöker du på Mina sidor senast den 2 maj kan du lämna deklarationen senast den 16 maj. Detsamma gäller om du ansöker på pappersblanketten SKV 2600. Saknar du e-legitimation kan du ansöka om anstånd på telefon 0771-567567.

Särskilda omständigheter för att få anstånd kan vara:
- att du är utomlands en längre tid,
- att du är på tjänsteresa,
- att du är på arbete på annan ort eller
- att den som gör din deklaration har blivit sjuk.

Byråanstånd
Du som biträder fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer kan ansökan om byråanstånd. Det görs enklast genom Skatteverkets e-tjänst Filöverföring, som öppnade i januari. Ansökan ska lämnas senast den 2 maj. Kvittensen som lämnas gäller som bekräftelse på att anstånd har medgetts enligt ansökan. En ansökan om byråanstånd kan även lämnas på papper.

Oavsett om deklarationen lämnas digitalt eller på papper medges anstånd till den 15 juni.

Förseningsavgifter

Lämnar du deklarationen efter den 2 maj utan att ha fått anstånd ska du betala förseningsavgift. Detsamma gäller om du har fått anstånd till den 16 maj och deklarerar efter det datumet. För fysiska personer och dödsbon är förseningsavgiften 1 250 kronor. Avgiften fördubblas vid mer än tre månaders försening och tredubblas efter fem månader.

Personer som har fyllt 65 år under 2022 och alltså är 65 år eller äldre får ingen förseningsavgift även om de deklarerar för sent och de behöver inte ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Det gäller dock inte om man:
arbetar heltid som anställd
bedriver aktiv näringsverksamhet
handlar med värdepapper i väldigt stor utsträckning
I dessa fall gäller samma regler som för personer under 65 år.

När kommer skatteåterbäringen?

Den som deklarerar digitalt senast den 30 mars 2023 kan få skatteåterbäring redan i april månad. Det gäller om du godkänner deklarationen utan att göra några ändringar. Överskjutande skatt ut betalas då ut mellan den 5 - 6 april. Övriga tidpunkter framgår av följande tabell:
tabell deklarationstider

När ska kvarskatten betalas?

Har du kvarskatt att betala så framgår det av slutskattebeskedet. Där framgår även senast det datum som skatten ska vara betald. När slutskattebeskedet kommer har du 90 dagar på dig att betala kvarskatten. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den senast den 12 september 2023. Datumet för när du senast ska betala din kvarskatt står på ditt slutskattebesked.

Betala kvarskatt tidigare och undvik kostnadsränta
Om du helt vill undvika kostnadsränta kan du göra en extra skatteinbetalning enligt uppställningen nedan. Fram till förfallodagen för kvarskatten betalar du låg kostnadsränta på din kvarskatt. Den låga kostnadsräntan höjdes den 1 februari från 2,5 procent till 3,75 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 17,5 procent till 18,75 procent.

Storleken på kvarskatten styr från vilket datum kostnadsräntan börjar räknas:

 • På kvarskatt över 30 000 kronor börjar kostnadsräntan räknas från och med den 14 februari 2023.
 • På kvarskatt under 30 000 kronor börjar kostnadsräntan räknas från och med den 4 maj 2023.

Du kan göra en extra skatteinbetalning genom att betala in pengar till ditt skattekonto, precis på samma sätt som när du betalar kvarskatt.

Irini Kallides
Skattejurist
Back To Top