Skatteverket
Skatt & Ekonomifebruari 08, 2024

Viktiga datum i deklarationen 2024

Vi går bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Snart börjar det närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 12 februari då det är dags att gör en extra inbetalning till skattekontot om man vill undvika ränta på kvarskatt som överstiger 30 000 kronor. Sista dagen att deklarera om du inte har anstånd med att lämna deklarationen är den 2 maj.

Deklaration 2 maj 2024

Sista dag att lämna deklarationen är den 2 maj. Det datumet gäller även för personer som är bosatta utomlands.

Den som vill få sin deklarationsblankett redan i början av mars, 4–8 mars närmare bestämt, måste ha en digital brevlåda senast den 3 mars 2024. Har du ingen digital brevlåda kommer en deklarationsblankett med vanlig post någon gång mellan 15 mars och 15 april. 

Från och med den 19 mars kan du börja deklarera. Om du bara ska godkänna deklarationen kan du göra det genom att sms:a eller ringa. I Skatteverkets app kan du även yrka avdrag för resor till och från arbetet. I Skatteverkets e-tjänst är det möjligt att lämna deklarationen digitalt. I e-tjänsten kan även bilagor för exempelvis näringsverksamhet eller kapitalvinster lämnas.

Vem ska lämna deklaration?

Alla behöver inte lämna inkomstdeklaration. Har du låga inkomster eller inga inkomster alls behöver du i vissa fall inte deklarera.

Fysiska personer
En fysisk person ska deklarera om han eller hon:

 • har varit bosatt i Sverige under hela 2023 och har haft inkomst av tjänst eller inkomst av aktiv näringsverksamhet på sammanlagt 22 208 kronor eller mer
 • har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på 100 kronor eller mer
 • har varit bosatt i Sverige en del av året och har haft skatte- eller avgiftspliktiga inkomster på 100 kronor eller mer
 • har fått utdelning, kapitalvinst eller andra ersättningar och förmåner från ett fåmansföretag som ska beskattas i tjänst
 • har haft kapitalinkomst på minst 200 kronor där kontrolluppgift inte lämnats
 • ägde fastighet den 1 januari 2023 
 • har fått föreläggande att lämna deklaration

Barn och ungdomar
Samma regler för att deklarera gäller för alla – oavsett om du är vuxen eller barn. Barnet ska deklarera om barnet har fått en deklarationsblankett hemskickad.

Barn behöver inte deklarera om de 

 • har jobbat under 2023 och tjänat mindre än 22 208 kronor i lön 
 • bara haft kapitalinkomster som Skatteverket och barnet fått kontrolluppgift om

Dödsbon
För en person som har avlidit under 2023 gäller samma regler som om han eller hon hade levt hela året. Dödsbo efter person som avlidit före år 2023 och som inte skiftats ska deklarera om dödsboet:

 • har haft inkomst av tjänst, kapital eller näringsverksamhet på sammanlagt 100 kronor eller mer
 • har ägt fastighet den 1 januari 2023 
 • ska betala avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader

Om dödsboets enda inkomst under 2023 har varit ränta eller utdelning, som det lämnats kontrolluppgift på, behöver inkomstdeklaration inte lämnas.

Anstånd

Om du har ett godtagbart skäl för att lämna deklarationen senare än den 2 maj, kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Ansöker du på Mina sidor senast den 2 maj kan du lämna deklarationen senast den 16 maj. Detsamma gäller om du ansöker på pappersblanketten SKV 2600. Saknar du e-legitimation kan du ansöka om anstånd på telefon 0771-567567.

Särskilda omständigheter för att få anstånd kan vara:
- att du är utomlands en längre tid
- att du är på tjänsteresa
- att du är på arbete på annan ort 
- att den som gör din deklaration har blivit sjuk

Byråanstånd
Du som biträder fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer kan ansökan om byråanstånd. Det görs enklast genom Skatteverkets e-tjänst Filöverföring, som öppnade i januari. Ansökan ska lämnas senast den 2 maj. Kvittensen som lämnas gäller som bekräftelse på att anstånd har medgetts enligt ansökan. En ansökan om byråanstånd kan även lämnas på papper.

Oavsett om deklarationen lämnas digitalt eller på papper medges anstånd till den 17 juni.

Förseningsavgifter

Lämnar du deklarationen efter den 2 maj utan att ha fått anstånd ska du betala förseningsavgift. Detsamma gäller om du har fått anstånd till den 16 maj och deklarerar efter det datumet. För fysiska personer och dödsbon är förseningsavgiften 1 250 kronor. Avgiften fördubblas vid mer än tre månaders försening och tredubblas efter fem månader.

Personer som har fyllt 65 år under 2023 och alltså är 65 år eller äldre får ingen förseningsavgift även om de deklarerar för sent och de behöver inte ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Det gäller dock inte om man:

 • arbetar heltid som anställd
 • bedriver aktiv näringsverksamhet
 • handlar med värdepapper i väldigt stor utsträckning

I dessa fall gäller samma regler som för personer under 65 år.

När kommer skatteåterbäringen?

Den som deklarerar digitalt senast den 3 april 2024 kan få skatteåterbäring redan under april. Det gäller om du godkänner deklarationen utan att göra några ändringar. Överskjutande skatt ut betalas då ut mellan den 9 - 12 april.
Övriga tidpunkter framgår av följande tabell:

 

Slutskattebesked

      

Skatteåterbäring 

Deklaration digitalt senast den 30 mars utan att ändra eller lägga till något 8-12 april    9-12 april 
       
Deklaration senast den 2 maj, digitalt eller på papper
3-7 juni    4-7 juni 
       
Inlämning med anstånd/byråanstånd  
5-9 augusti    6-9 augusti 
       
Inget tidigare besked om slutlig skatt eller person som saknar skatteregistrering i Sverige  2-6 december   3-6 december 

När ska kvarskatten betalas?

Har du kvarskatt att betala så framgår det av slutskattebeskedet. Där framgår även senast det datum som skatten ska vara betald. När slutskattebeskedet kommer har du 90 dagar på dig att betala kvarskatten. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den senast den 12 september 2024.

Betala kvarskatt tidigare och undvik kostnadsränta
Om du helt vill undvika kostnadsränta kan du göra en extra skatteinbetalning enligt uppställningen nedan. Fram till förfallodagen för kvarskatten betalar du låg kostnadsränta på din kvarskatt. Den låga kostnadsräntan är för närvarande 5 procent och den höga kostnadsräntan är 20 procent.

Storleken på kvarskatten styr från vilket datum kostnadsräntan börjar räknas:

 • På kvarskatt över 30 000 kronor börjar kostnadsräntan räknas från och med den 13 februari 2024.
 • På kvarskatt under 30 000 kronor börjar kostnadsräntan räknas från och med den 4 maj 2024.

Du kan göra en extra skatteinbetalning genom att betala in pengar till ditt skattekonto, precis på samma sätt som när du betalar kvarskatt.

Vill du lära dig mer?

 • Detta är en artikel från vår tjänst Skatteinformation, och en del i en artikelserie på temat deklaration. Som prenumerant på Skatteinformation får du tillgång till alla artiklar och håller dig alltid uppdaterad om det senaste inom skatteområdet.
Irini Kallides
Skattejurist
Back To Top