Dan Brännström
Skatt & Ekonomimaj 31, 2021

"Revisorsprofessionen måste återta kommandot"

Text: Johanna Hedström & Amanda Frid. Bild: Carl-Henrik Trapp 

Hallå där Dan Brännström, tidigare generalsekreterare på FAR! Vad har du haft för dig sedan du slutade på FAR 2018?– Under första halvåret låg fokus på boken ”Mitt liv som FAR”. Det blev många seminarier om erfarenheterna från FAR-åren, och jag ställde till och med ut i en monter på Bokmässan i Göteborg. Nu skriver jag på en ny bok om att leda genom kriser. Temat känns högaktuellt och bygger på lärdomar från fyra historiska gestalter, två kvinnor och två män. Ledarskapets principer är ju eviga.

– Jag har gått in i flera styrelseuppdrag. Under åren på FAR arbetade jag i Almega Tjänsteföretagens styrelse. Nu är jag även engagerad i styrelserna för Almega AB, Svenskt Näringsliv och StyrelseAkademien Stockholm. Helt nyligen utsågs jag till ordförande i Skandias fullmäktige som är Skandias högsta beslutande organ. Sedan utför jag rådgivnings- och utbildningsuppdrag i mitt egna bolag, Guldäpplen AB. Jag har också ett antal andra ägarengagemang. Jag är delägare i Hammarström Media AB (Revisionsvärlden) och är en av grundarna bakom Atrakta, en ny typ av revisionsbyrå som slår upp portarna i augusti.

– Jag har fantastiskt roliga uppdrag, bättre kan jag inte ha!

Det låter som att du har fullt upp! Vilka är dina drivkrafter?

– Jag försöker ta möjligheter när de dyker upp, och jag vill göra sådant som är både roligt och utvecklande. Det är lite av min livsdevis, och på det temat håller vi på att starta upp revisionsbyrån Atrakta som bygger på drömmen om en ny sorts byrå, med starkt kundfokus och ambitionen att ta tillvara varje medarbetares potential. Det är alltså inte den egna lönsamheten som är drivkraften. Genom annorlunda ledarskap och medarbetarskap vill vi utmana och inspirera branschen att förändras och samtidigt öka attraktionskraften för yrkesrollerna. En sådan här möjlighet vill jag inte missa!

Vad tror du om revisionsbranschens framtid?

– Den diskussion som pågår i Storbritannien om framtidens revisor är intressant. Branschen gör klokt i att vara uppmärksam på utvecklingen där, för britterna ligger ofta före i frågor om bolagsstyrning och närliggande områden. Men det gäller att inte bara titta på, revisorsprofessionen måste återta kommandot från politiken och andra normgivare som de senaste 20 åren i alltför hög grad satt spelreglerna för revisionen. Professionen bör verkligen proaktivt utveckla och bredda innehållet i revisionen. Efterfrågan på hållbarhetsinformation och annan icke-finansiell information ökar hela tiden. Det är en anledning till att revisionens räckvidd behöver öka, en annan är det allmännas förväntningar på att revisorn ska förebygga och upptäcka ekonomisk brottslighet. Revisionen ska självklart omfatta sådant som intressenterna värdesätter.

– Det är också hög tid att tydligare differentiera revisionstjänsten, så att det finns en revision för mindre företag och en annan för stora. En bättre anpassad revision lyfter både kundnyttan och samhällsnyttan. Att detta inte skett tidigare är djupt olyckligt, och för det bär de stora byråerna ett ansvar. 

– Tyvärr har vi under ett antal år sett en utveckling mot ett minskat antal revisorer. Det beror, tror jag, bland annat på att det finns ett behov av att arbeta med ledarskap och kultur inom branschen. Det låter säkert förmätet, men genom Atrakta vill vi visa på en alternativ väg, säger Dan.

Har du någon dold talang?

– Den är kanske inte så dold. Jag är känd, eller ska jag säga ökänd, för mina Elvis-imitationer. Tro det eller ej! Det blir jag påmind om ganska ofta. Nu senast var det en kontakt på LinkedIn som skrev, gällande uppstarten av Atrakta, att om jag har kvar mina ”Elvis-moves” så är succén given, avslutar Dan.

Om Dan Brännström

Rådgivare och styrelsearbetare, tidigare generalsekreterare på FAR
Ålder: ”I sina bästa år, bara 63”
Bor: Göteborg och Stockholm
Familj: Fru, två barn, två barnbarn och två bonusbarnbarn
Aktuell: En av grundarna av byrån Atrakta. Skriver bok om att leda genom kriser.

Back To Top