Teamwork and collaboration at contemporary office
Skatt & Ekonomijanuari 31, 2022

Få ut det bästa av Capego Bokslut!

Efter:Kristina Dahlberg, produktägare Bokslut

Då och då vill många hitta nya arbetssätt och metoder för att effektivisera sitt arbete. I Capego Bokslut finns det många funktioner som kan hjälpa dig. Vår expert Kristina Dahlberg ger sina bästa tips.

Använd smarta funktioner för överblick 

Kristina Dahlberg

Utnyttja de inbyggda funktionerna i Capego Bokslut med urvalsfrågor och transaktionsanalys. Då skapar du dig en bra överblick inför bokslutsarbetet. Börja gärna tidigt för att få bästa möjliga effekt.

Börja arbeta med periodbokslut

Om du inte redan gör det kan det nya året också vara ett bra tillfälle att börja arbeta med periodbokslut. De ger dig bättre löpande kontroller hur det går för företaget samt skapar bättre jämförelser med motsvarande perioder föregående år. Dessutom gör periodbokslut dig bättre förberedd inför för årsbokslutet.

Ta hjälp av inbyggda råd och rekommendationer 

En stor fördel med Capego Bokslut är att du arbetar med hela bokslutsprocessen i en och samma vy. Programmet lotsar dig igenom processerna, hjälper dig att kontrollera siffrorna som lagts in och ger dessutom rekommendationer på vilka bilagor som bör upprättas.

Skapa Digital Årsakt

Med funktionen Digital Årsakt får du en fullständig och digital bokslutsdokumentation i ett dokument. Dokumentet du skapar är en komplett indexerad pdf-fil. Du anpassar och kompletterar innehållet för olika mottagares behov, till exempel för revisorn eller för din kund.

Nyttja digital inlämning

Är det kanske dags att skrota bokslutspärmen med alla papper? När du ska lämna in årsredovisningen till Bolagsverket – gör det digitalt i stället. Det är både smidigt och enkelt, och dessutom bra för miljön. Capego stöder inlämning av både K2- och K3-årsredovisningar.

Kombinera Capego Bokslut med Capego Skatt

En stor fördel med Capego Bokslut är att den passar väldigt bra att kombinera med Capego Skatt. Passa på att förenkla och effektivisera arbetet genom att hantera både bokslut och skatt i samma svit av lösningar. En gemensam produktsvit med samma användarupplevelse gör det enklare att undvika fel och att hantera data och annan information.

Lätt att göra rätt
Capego Bokslut är en molnbaserad och användarvänlig programvara som ger dig möjlighet att jobba helt digitalt.
Kristina Dahlberg, produktägare Bokslut
Back To Top