image photography of a group of colleagues sitting at a round light wood table and large window, office, Q3 2021, TAA NA US - Preparer
Skatt & Ekonomimars 15, 2022

Så blir du en redovisningskonsult i tiden

Alla branscher påverkas av digitaliseringen. Här ger vi några tips om hur du som redovisningskonsult kan utnyttja de möjligheter som den för med sig. Digitaliseringsvågen som går genom samhället just nu har nog inte undgått någon. Under coronapandemin drevs den på ytterligare och många av de förändringar som den förde med sig är sannolikt här för att stanna. Till exempel det ökade behovet av hybridarbete och digitala lösningar. 

Detta för med sig stora utmaningar – men också möjligheter. Anpassning och vilja att förändras är nödvändig idag. Det finns mycket att vinna på att vara framåtlutad och omfamna utvecklingen. 

”Branschen vi verkar i har varit relativt traditionell,” säger André Bodin, produktspecialist på Wolters Kluwer. ”Men idag finns en allt större nyfikenhet och många av våra kunder ligger långt fram i sin digitala transformation. Vi kommer att få se ännu mer av dialog och samarbete, där redovisningskonsulten blir en alltmer integrerad rådgivare i kundens verksamhet.”

Vad kan då en redovisningskonsult göra för att möta dagens och morgondagens utmaningar? Vi ger några enkla tips på vad som kan vara bra att tänka på. 

Var tydlig och transparent

Om det är något som framtidens redovisningskonsult kommer behöva vara bra på så är det att förstå kundens behov. Kundernas förväntningar ökar och de ställer högra krav på snabbhet, tillgänglighet och dialog. De som kommer ut i arbetslivet idag är uppväxta med digitala konsumenttjänster och förväntar sig att de digitala system de använder i arbetet ska fungera lika bra som dem. Lägg där till ökade krav på tillgänglighet, användarna vill kunna komma åt systemet när och varifrån de vill, samt en ökad konkurrens. Den som vill lyckas i den digitala världen behöver vara bra på att förstå och samarbeta med sina kunder. Både genom att erbjuda verktygen och genom att vara lyhörd för behov och utmaningar. 

Ökade förväntningar och krav för dock mycket positivt med sig. Tack vara möjligheter till en tätare dialog med kunderna kan samarbetet också bli bättre – och relationen mellan konsult och kund blir också mer jämlik. Dialogen blir tätare, kunderna känner sig mer informerade och konsulten kan dessutom ta en än mer aktiv roll genom att erbjuda exempelvis rådgivning. 

Använd moderna lösningar

Det finns naturligtvis många skäl till att välja att jobba med moderna, molnbaserade lösningar. De mest uppenbara förstås att de är mer effektivt att arbeta med. Till exempel tack vare automatiserade flöden, skalbarhet och mer användarvänliga arbetsprocesser och templates.

Men det kan också ha mer indirekta positiva effekter. Att kunna visa upp moderna lösningar bidrar till kommunikativa värden som att göra ett bra första intryck, bygga byråns varumärke och att förmedla trygghet och regelefterlevnad till byråns kunder.

Tydliggör ditt erbjudande

Internet och tillgången till ständig uppkoppling har gjort att våra köpbeteenden har förändrats. Allt fler köper varor och tjänster på nätet, både privat och professionellt. Redovisningsbyråer är inget undantag. Eftersom kunder är vana att alltid ha all information tillgänglig några knapptryck bort blir det allt viktigare att vara så tydlig som möjligt gällande vilka tjänster och funktioner man erbjuder och vilka priser som gäller.

Detta behöver också kommuniceras på ett enkelt och tydligt sätt för att sticka ut i bruset bland all annan information och kommunikation därute. De redovisningskonsulter som arbetar aktivt med sitt innehållsarbete har också större förutsättningar att synas mer i digitala kanaler som sökmotorer och sociala medier. 

Om du vill lära dig mer

Back To Top