Företagsstudion
Skatt & Ekonomidecember 06, 2019

Allt en traditionell redovisningsbyrå är. Plus lite till.

Foto: Boris Grimbäck

 

FöretagsStudion är en kreativ plats, för ekonomi, affärer och relationer med fokus på rådgivning. Skånebyrån är ett familjebaserat företag som stått stadigt sedan 1995. Vi talade med byråns vd Håkan Bäckström och vice vd Oscar Stampe om hur byrån jobbar med digitalisering.

Digitalisering

Företagsstudion arbetar sedan ett antal år tillbaka i Fortnox och har upprättat bokslut i Capego de senaste två åren. – Vi har implementerat den digitala bokföringsprocenssen på många av våra kunder vilket sparar tid för oss och för kunden vilket ger ett mervärde och en konkurrensfördel, säger Håkan.

Sparar tid med ett effektivt flöde

– Kopplingen mellan Fortnox och Capego fungerar utmärkt och processen i bokslutsarbetet har blivit än mer effektivt, menar Oscar. Kopplingen med scannade fakturor från Fortnox, samt att egna underlag kan scannas in i Capego för vår dokumentation, är toppen. Att upprätta årsredovisning i Capego är numera en fröjd mot det tidigare bokslutsprogrammet från Wolters Kluwer.

Molnbaserat

Alla inom FöretagsStudion har tillgång till samma information oavsett vilket kontor medarbetaren arbetar ifrån. Detta gäller även vid besök ute hos kund. Om någon medarbetare av olika anledningar behöver vara hemma är det enkelt att få tillgång till information vid behov, vilket skapar ett lugn mellan arbets- och familjeliv. 

– Vi ser i huvudsak bara fördelar med den molnbaserade tekniken, säger Håkan.

Håkan Bäckström och Oscar Stampe
Att skapa en förståelse där siffrorna blir till ord och meningar som kunden förstår är en konst menar Håkan och Oscar.

Förbättringsområden i Capego

Även om Håkan och Oscar är väldigt nöjda med Capego har de önskemål om förbättringar i programmet. – En enkel men tydlig nivå som visar kärnverksamheten i företaget är bruttovinsten. Att inte denna finns i resultatrapporten finner vi märkligt och skulle gärna se att den finns på plats så snart som möjligt. Summeringar i rapporterna finns inte alltid med, men har blivit bättre senaste tiden. Vi saknar även en del utskriftsrutiner, men i övrigt är Capego ett väl fungerande program, säger Håkan.

Framtiden

FöretagsStudion ser affärsmöjligheterna i en effektiv och digitaliserad hantering av företagarens ekonomi där de i realtid kan bistå med rapporter och analyser till sina kunder. De märker att kundens intresse gällande den ekonomiska uppföljningen ökar med en bättre integrering i redovisnings-och bokslutsprocessen, vilket i sin tur stärker FöretagsStudions rådgivningsinsats och företagaren kan ta affärsmässiga beslut grundat på fakta i närtid.

– Digitaliseringen kan inte ta ifrån oss kunskapen och analysen som vi kan ge till marknaden som redovisnings-och skatterådgivare, men den kan på ett enkelt och snabbt sätt se till att vi får mycket information på kortare tid. Att skapa en förståelse, att sifforna blir till ord och meningar som kunden lättare förstår. Det är en konst, vilket inte digitaliseringen klarar av, avslutar Håkan och Oscar.

FöretagsStudion

FöretagsStudion är ett familjebaserat företag som startade 1995, som erbjuder tjänster inom ekonomi, skatt, juridik och mäkleri.

Byrån har 26 medarbetare fördelade på tre kontor i mellersta Skåne; Eslöv, Hörby och Hässleholm.  

Håkan Bäckström är VD med ansvar mot företag.

Oscar Stampe, vice VD med ansvar mot företag inom jord & skog.

Back To Top